Тернопільська спеціальна школа Тернопільської обласної ради

Психолого-педагогічний ключ до розуміння особистості учня

25 березня 2024 р. Методична робота

Канікули для дітей - це час відпочинку та розваг, а для педагогів - це час для вдосконалення своєї професійної майстерності.

Під час весняних канікул відбулося методичне об'єднання вихователів "Психолого-педагогічний ключ до розуміння особистості учня", проведено теоретико-практичний семінар для вихователів "Бар'єри та безбар'єрність", психологом школи проведена лекція "Робота з дітьми з РАС".

Далі...

Проведено чергове методичне об’єднання вихователів

25 березня 2024 р. Методична робота

19 березня 2024 року було проведено чергове методичне об’єднання вихователів на тему: «Психолого – педагогічний ключ до розуміння особистості учня».

Методична сесія пройшла відповідно до складеного плану:

1.Формування особистості підлітка в процесі його соціалізації (доповідь).

Практичний психолог Анна Смачило.

2.Аукціон ідей. «Диференціація та індивідуалізація виховання – необхідна умова розкриття творчої індивідуальності особистості(обмін досвідом).

3. Вплив інформаційно – комунікаційних технологій на психофізіологічний розвиток учнів з ОО (доповідь).

Вихователька 4-Б, 5 -А класів Галина Воробець.

4. Методичний анонс – огляд новинок методичної та науково-популярної літератури, презентація періодичних видань, інтернет-сайтів, пошукових систем, електронних бібліотек, які сприятимуть виховній діяльності вихователів школи (презентація)

Вихователька 3-А,3-Б класів Наталія Реник.

5.Обговорення відкритого виховного заходу: гра – подорож «Державні і народні символи України», вихователька 2 класу Людмила Крицька.

Далі...

Відбулося чергове методичне об’єднання вихователів

19 січня 2024 р. Методична робота

3 січня 2024 року відбулося чергове методичне об’єднання вихователів за темою:

«Провідна роль патріотичного виховання шляхом формування ціннісного ставлення до суспільства і держави».

Методична сесія пройшла відповідно до складеного плану:

1.Патріотичне виховання – пріорітетний напрямок виховання здобувачів початкової освіти в сучасних умовах.

Вихователька 1 класу Оксана Бірюкова.

2.Створення сприятливого освітнього середовища для успішної адаптації учнів ГПД під час воєнного стану:

- безпека та охорона здоров’я учасників освітнього процесу:

- профілактичні заходи, інструктажі та заходи безпеки.

Інженер з охорони праці – Галина Пилипишин.

3.Аукціон думок: обговорення проведених веселих годин з молодшими школярами.

Вихователі молодших класів.

4.Обговорення відкритих виховних заходів:

- виховна година «Видатні жінки України», вихователька Галина Змійовська;

- виховний захід «Дружба єднає серця щирі», вихователька 1 класу Галина Супруневич;

- виховна година «Ми українці. Наш дім – Україна», вихователька Лідія Кобель.

«Компетентнісно-орієнтований підхід у формуванні та розвитку особистості учня з ООП, здатної до самореалізації та самовдосконалення в умовах сучасного соціопростору»

16 січня 2023 р. Методична робота

Проблема, над якою працює методоб’єднання вихователів:

«Компетентнісно-орієнтований підхід у формуванні та розвитку особистості учня з ООП, здатної до самореалізації та самовдосконалення в умовах сучасного соціопростору».

 

Шляхи розв’язання проблеми:

 

• формування життєвих компетентностей учнів з ООП відповідно до ціннісних орієнтирів духовно, емоційно, фізично та соціально розвинутої особистості в процесі впровадження новітніх педагогічних технологій;

• виховання національної свідомості школярів, бережливого ставлення до навколишнього середовища, любові до рідного краю, свого народу, його звичаїв та традицій, української мови;

• розвиток професійної майстерності педагогів для вдосконалення виховного процесу та формування морально-духовної, соціально компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі;

• інформування про нормативно-правову базу, що регулює роботу педагогів в рамках модернізації виховання;

• формування мотивації педагогів з метою удосконалення професійної компетентності;

• створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької й теоретичної діяльності вихователів;

• забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;

• впровадження інноваційних технологій у професійну діяльність;

• створення інформаційно-педагогічного банку власних досягнень, популяризація передового педагогічного досвіду, участь в Інтернет-заходах;

• створення креативного освітнього середовища та впровадження освітніх технологій, спрямованих на становлення й розвиток інноваційної особистості;

• виховання демократичної культури поведінки учнів: уваги до позцій інших та відстоювання своєї точки зору;

• виховання поваги до держави та її законів.

 

Кредо:

 

«Від педагога залежить, чим стане серце дитини – ніжною квіткою чи засушеною корою»

В.О. Сухомлинський

Формула успіху:

 

Найкращий засіб допомогти собі самому – це допомагати ще комусь.

Кожна дитина – таланту перлина.

Щоб мати право навчати, треба постійно вчитися самому.

Людина стає тим, ким вона є, завдяки справі, яку робить.

 

Мета методичного об’єднання:

 

– становлення та розвиток життєвих компетентностей вихованців з ООП , свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших;

– створення необхідних умов для розвитку творчих здібностей та формування особистості дитини з ООП;

– стимулювання пізнавальної, практичної та комунікативної діяльності учнів, необхідної для формування, застосування та здобуття досвіду їх успішної подальшої адаптації у соціумі.

 

Завдання методичного об`єднання:

 

- залучення вихователів до інноваційної, пошукової діяльності;

- впровадження нетрадиційних методик, сучасних інтерактивних методів;

- використання у виховному процесі новітніх оздоровчих технологій;

- удосконалення педагогічної майстерності: постійний обмін досвідом, розвиток творчої ініціативи педагогів, виявлення і поширення найбільш ефективних форм та методів в практику роботи та впровадження в роботу кращого педагогічного досвіду;

- систематичне ознайомлення з новинками методичної літератури;

- створення згуртованого і працездатного учнівського колективу;

- залучення учнів з ООП до скарбниць української культури. Формування патріотичних почуттів;

- виховання поваги до праці і людей праці. Формування елементарних трудових навичок;

- формування основ здорового способу життя та правовосвідомості учнів з ООП;

- залучення батьків до активної участі у житті школи.

 

Методичні теми, над якими працюють члени методичного об’єднання у 2022/2023 навчальному році

 

п/п

Члени методичного об'єднання

Методична тема

1.

Гороховська С.В.

Формування компетентностей учнів з особливими освітніми потребами засобами національного виховання.

2.

Бірюкова О.В.

Виховання в учнів сімейних цінностей, культури поведінки, збереження народних традицій.

3.

Мандзій С.Т.

Використання ігрових технологій у молодших школярів у позаурочний час.

4.

Воробець Б.П.

Виховання особистості засобами народної педагогіки.

5.

Самотіс О.С.

Виховання любові до свого народу, українських традицій і рідної землі.

6.

Волошин Л. Ф.

Використання інтерактивних технологій у розвитку мовлення дітей з РАС.

7.

Супруневич Г.М.

Виховання в учнів морально-естетичних цінностей.

8.

Нестюк О.П.

Виховання громадянина в контексті національно-патріотичного виховання.

9.

Вінніченко М.Д.

Рольові ігри як прояв творчості і ерудиції школярів.

10.

Руденька В.П.

Формування трудових навичок школярів з особливими освітніми потребами.

11.

Змійовська Г.М.

Виховання громадянина в контексті національно-патріотичного виховання.

12.

Фендич О.І.

Система роботи вихователя з формування в учнів національної свідомості.

13.

Кашуба О.М.

Формування екологічної культури у школярів.

14.

Кобель Л.Л.

Становлення громадянина в контексті національно-патріотичного виховання.

15.

Єфимчук Л.А.

Формування в учнів загальнолюдських цінностей, національної свідомості, патріотизму.

16.

Реник Н.П.

Формування мораьних норм поведінки у молодших школярів з ООП у сучасних умовах.

17.

Крицька Л.Б.

Виховання в учнів національних цінностей.

18.

Гуменна Т.Г.

Роль родинного виховання у формуванні особистості дитини з ООП.

 

План роботи методичного об’єднання вихователів початкових класів на 2021/2022 навчальний рік

15 лютого 2022 р. Методична робота

План

роботи методичного об’єднання вихователів початкових

класів на 2021/2022 навчальний рік

 

 

Тема МО вихователів початкових класів у 2021/2022н.р.

 

«Формування життєвих компетентностей учнів на підставі успадкування національних та загальнолюдських цінностей. Використання інноваційних технологій і методів під час занять самопідготовки».

 

Кредо:

 

«Кожна дитина – неповторна індивідуальність!»

 

Проблема над якою працює методичне об’єднання вихователів початкових класів:

 

Впровадження інновацій в систему виховної роботи школи, як засіб розвитку особистості, соціально-педагогічної реабілітації та інтеграції у сучасне суспільство учнів початкової школи.

 

Шляхи реалізації проблеми:

 

1. Застосування інноваційних технологій в систему виховної роботи школи з учнями початкових класів.

2. Прагнення до творчих досягнень.

3. Здатність відмовитися від стереотипів педагогічного мислення.

4. Здатність до самоорганізації, самоаналізу.

5. Варіативність педагогічної діяльності.

6. Опанування методологією творчої діяльності.

7. Володіння методами педагогічного дослідження.

8. Акумулювати та використовувати досвід творчої діяльності інших педагогів.

9. Співпрацювати та допомагати один одному.

10. Апробація інновацій.

11. Розповсюджувати освітні інновації.

12. Виявляти інноваційну ініціативу.

 

Завдання методичного об’єднання вихователів

початкових класів на 2021/2022н.р..

 

1. Опрацювання методичних рекомендацій МОН України щодо організації освітнього процесу.

2. Широко використовувати ігрові форми роботи з учнями.

3. Активно впроваджувати інноваційні форми роботи з учнями початкової школи.

4. Впроваджувати здоров’язбережувальні технології виховного процесу.

5. Вивчення вікових психологічних особливостей дітей з особливими освітніми потребами.

6. Проведення веселих годин з учнями початкової школи.

7.Систематично ознайомлюватися з новинками методичної літератури.

8. Систематично займатись самоосвітою.

 

Організація самоосвіти вихователів

 

tabl11.jpg

 

                                                Засідання 1       Серпень

Тема: «Розвиток професійної компетентності сучасного педагога: реалії та перспективи» 

1. Аналіз роботи МО вихователів початкових класів за 2020/2021н.р..

(Голова МО Воробець Г.В.)

2. Вибори голови МО на 2021/2022н.р.

(Члени методичного об’єднання)

3. Обговорення та погодження плану роботи МО початкових класів на 1 півріччя 2021/2022н.р..

(Голова МОВ Кашуба О.М.)

4. Обговорення нормативних документів, методичних рекомендацій МОН України, управління освіти інауки Тернопільської ОДА.

(Заступник директора з виховної роботи Маніло О.В.)

5. Режим дня для учнів початкової школи. Рекомендації щодо ведення документації вихователями школи. Атестація у 2021/2022н.р..

(Заступник директора з виховної роботи Маніло О.В.)

 

Після 1 засідання

1. Опрацювати методичні рекомендації щодо створення безпечного освітнього середовища.

2. Ознайомитися з інформацією: «Методичні рекомендації щодо організації освітнього простору НУШ».

3. Впроваджувати сучасні технології у роботі вихователя в умовах освітніх змін.

4. Ознайомлення з новинками фахової літератури.

5. Проходження тесту «Цифрова грамотність», отримання сертифікатів.

6. Відвідування відкритих виховних заходів з метою підготовки до засідання № 2

7. Створення «банку даних» дітей пільгових категорій.

8. Складання соціальних паспортів класу, школи.

9. Складання планів виховної роботи.

10. Оновити дидактичний матеріал та атрибути до рухливих і сюжетно-рольових ігор у кожному класі. Підготувати виставку цього матеріалу до 18 жовтня 2021 року.

 

                                                Засідання 2       Листопад

Тема: «Співпраця вихователя з батьками: «Формуємо ключові компетенції дитини разом» (ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей)

1. Інтерактивні вправи в позаурочний час. (Відкрите заняття у 1-Б класі)

(Вихователь Волошин Л.Ф.)

2. Педагогічна платформа. Родинний мікроклімат і його вплив на формування та розвиток особистості учня.

(З досвіду роботи вихователів)

3. Методичний порадник «Огляд Інтернет-ресурсів з методики виховної роботи».

(Члени МО)

4. Підготовка рекомендацій для педагогів з розпізнавання ознак насильства різних видів щодо дітей. Булінг у дитячому середовищі:причини, наслідки та шляхи його подолання.

(Соціальний педагог Домбровська Л.О.)

 

Після 2 засідання

1. Робота з підвищення педагогічної майстерності вихователів.

2. Консультування батьків «Сучасне розуміння сутності аномального розвитку дітей з ТПМ».

3. Підготовка пам’ятки батькам: «Родинний мікроклімат і його вплив на формування і розвиток особистості».

4. Підготовча робота до проведення засідання № 3

 

                                                Засідання 3       Січень

Тема: «Організація роботи у другому півріччі 2021/2022н.р.»

1. Обговорення та погодження плану роботи МО вихователів початкових класів на 1І півріччя 2021/2022н.р.

(Голова МО Кашуба О.М.)

2. Опрацювання нормативних документів МОН управління освіти і науки Тернопільської ОДА, наказів по школі.

(Заступник директора з виховної роботи Маніло О.В.)

3. Панорама педагогічних ідей «Від серця до серця»(Обмін досвідом з питань виховання).

(Члени МО)

4. Формування інформаційно-цифрової компетентності учня під час самопідготовки.

(Вінніченко М.Д.)

5. Ознайомлення з новинками фахової літератури.

(Члени МО)

 

Після 3 засідання

1. Проведення та відвідування відкритих виховних заходів згідно графіку.

(Члени МО)

2. Індивідуальна робота з батьками на тему: «Про залежність дітей від комп’ютерних ігор».

(Члени МО)

3. Огляд новинок психолого-педагогічної літератури.

(Члени МО)

4. Підготовча робота до проведення засідання № 4

5. Підготувати пропозиції щодо роботи МО на 2022/2023н.р..

 

                                                Засідання 4       Березень

Тема: «Застосування інноваційних технологій і методів під час занять самопідготовки».

1. Використання медіаосвітніх технологій у початковій школі.(реферат)

(Вихователь Юркевич С.С.)

2. Формування навичок раціонального використання часу в самостійній навчальній діяльності учнів засобами тайм менеджменту. Модель тайм менеджменту самостійної діяльності учнів.

(Члени МО)

3. Роль гри для молодших школярів у розвитку пізнавальної активності дитини в рамках програми НУШ. (реферат).

(Вихователь Доскоч Т.М.)

4.Способи розв`язання конфліктних ситуацій в класних колективах. Методи роботи з агресивними дітьми.

(Психолог Смачило А.В.)

 

Після 4 засідання

1. Огляд літератури з теми: «Ігрові технології як засіб активізації навчальної діяльності учнів під час самопідготовки».

2. Організація заходів з запобігання агресивних форм поведінки дітей.

3. Анкетування учнів і батьків за розробленими анкетами і тестами з профілактики булінгу.

4. Підготовча робота до проведення засідання № 5.

5. Практикум для вихователів, щодо визначення способу розв`язання конфліктних ситуації в класних колективах. Методи роботи з агресивними дітьми.

(Практичний психолог)

 

                                                Засідання 5       Травень 2022

Тема: «Успіх як результат самовдосконалення, самоосвіти».

1. Презентація досвіду роботи вихователів які атестувалися в 2021/2022н.р..

(Голова МО Кашуба О.М.)

2. Перспективи самоосвіти та самовдосконалення досвіду роботи на 2022/2023н.р..

(Заступник директора з виховної роботи Маніло О.В.)

3. Круглий стіл «Здобутки та проблеми у вихованні учнів» (Обмін досвідом )

(Члени МО)

4. Підведення результатів роботи МО за 2021/2022н.р..

(Голова МО Кашуба О.М.)

5. Визначення пріоритетних напрямків роботи на новий навчальний рік.

(Члени МО)

 

Протокол №__

Засідання методичного об’єднання вихователів початкових класів

 

від «___»_____20____ року

Присутні:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Запрошено:____________________________________________________________

______________________________________________________________________

Порядок денний:

1._____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Слухали:______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Ухвалили______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Слухали:______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Ухвалили______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Слухали_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Ухвалили______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4._____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Слухали_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Ухвалили______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5._____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Слухали_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Ухвалили______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

 

 Голова методичного об’єднання______________________О.М.Кашуба

 Секретар___________________________________________М.Д.Вінніченко

 

 

План роботи методичного об’єднання вихователів старших класів

Тернопільської спеціальної школи Тернопільської обласної ради на

2021/2022 навчальний рік

 

Проблема, над якою працює м/о:

«Компетентнісно-орієнтований підхід у формуванні та розвитку особистості учня з ООП, здатної до самореалізації та самовдосконалення в умовах сучасного соціопростору».

Шляхи розв’язання проблеми:

- розвиток професійної майстерності педагогів для вдосконалення виховного процесу та формування морально-духовної, соціально компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі;

- інформування про нормативно-правову базу, що регулює роботу педагогів в рамках модернізації виховання;

- формування мотивації педагогів з метою удосконалення професійної компетентності;

- створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької й теоретичної діяльності вихователів;

- забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;

- впровадження інноваційних технологій у професійну діяльність;

- створення інформаційно-педагогічного банку власних досягнень, популяризація передового педагогічного досвіду, участь в Інтернет-заходах;

- створення креативного освітнього середовища та впровадження освітніх технологій, спрямованих на становлення й розвиток інноваційної особистості.

Кредо:

«Вихователь – це особа, яка за дорученням народу має повсякденний доступ до найдорожчого народного багатства: розуму, думок, почуттів дітей, підлітків і юнацтва»

В.О. Сухомлинський

Формула успіху:

Найкращий засіб допомогти собі самому – це допомагати ще комусь.

Кожна дитина – таланту перлина.

Щоб мати право навчати, треба постійно вчитися самому.

Людина стає, хто він є, завдяки справі, яку робить.

 

Мета методичного об’єднання:

 

– становлення та розвиток життєвих компетентностей вихованців з ООП, свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших;

– створення необхідних умов для розвитку творчих здібностей та формування особистості дитини з ООП;

– стимулювання пізнавальної, практичної та комунікативної діяльності учнів, необхідної для формування, застосування та здобуття досвіду їх успішної подальшої адаптації у соціумі.

 

Завдання методичного об`єднання:

- залучення вихователів до інноваційної, пошукової діяльності;

- впровадження нетрадиційних методик, сучасних інтерактивних методів;

- використання у виховному процесі новітньо-оздоровчих технологій;

- удосконалення педагогічної майстерності: постійний обмін досвідом, розвиток творчої ініціативи педагогів, виявлення і поширення найбільш ефективних форм та методів в практику роботи та впровадження в роботу кращого педагогічного досвіду;

- систематичне ознайомлення з новинками методичної літератури.

- Створення згуртованого і працездатного учнівського колективу.

- Залучення учнів з ООП до скарбниць української культури. Формування патріотичних почуттів.

- Виховання поваги до праці і людей праці. Формування елементарних трудових навичок.

- Формування основ здорового способу життя та правовосвідомості учнів з ООП.

- Залучення батьків до активної участі у житті школи.

 

Методичні теми, над якими працюють члени методичного об’єднання у 2021/2022 навчальному році

screenshot_21.jpg

 

План засідань методичного об’єднання на 2021/2022 н.р.

 

                                                Засідання 1       Серпень 2021 року

Тема: «Розвиток професійної компетентності сучасного педагога: реалії і перспективи. Вихователь в контексті модернізації освіти»

 

Методична сесія

1. Вибори голови методичного об’єднання вихователів старших класів.

Заступник директора з виховної роботи.

2. Аналіз роботи методичного об’єднання вихователів старших класів за 2020/2021 н. р.

Заступник директора з виховної роботи.

3. Ознайомлення з нормативними документами, методичними рекомендаціями МОН України з питань виховної роботи. Визначення основних напрямків методичної та виховної роботи на 2021/2022 навчальний рік.

Заступник директора з виховної роботи.

4. Обговорення та затвердження плану роботи методичного об’єднання вихователів старших класів на 2021-2022 н.р.

Голова м/о.

 

Робота після засідання

1. Створення «банку даних» дітей пільгових категорій.

2. Складання соціальних паспортів класу, школи.

3. Складання планів виховної роботи.

4. Робота з творчою групою над підготовкою до засідання №2 у листопаді:

- анкетування учнів 5-12 на предмет знань прав і обов’язків;

- підбір матеріалів з проблеми;

- підбір інформаційних джерел з теми м/о.

- відвідування відкритих виховних заходів.

 

                                                Засідання 2       Листопад 2021 року

Тема: Формування правової свідомості в учнів з ООП. Особливості педагогічної взаємодії педагогів і батьків з метою створення правової особистості.

1. Створення безпечного освітнього середовища у школі.

2. Позаурочна правовиховна робота у спеціальній школі як необхідна умова формування правомірної поведінки дитини з ООП, формування її громадянської компетентності.

3. Біблійні заповіді як першоджерело морально-правових законів духовної свободи.

4. Обговорення відкритих виховних заходів:

-

-

 

Робота після засідання

1. Розробка анкет та тестів для учнів на предмет протидії булінгу і насильства у школі та вдома.

2. Організація заходів з запобігання агресивних форм поведінки дітей.

3. Анкетування учнів і батьків за розробленими анкетами і тестами з профілактики боулінгу.

4. Підготовча робота до проведення засідання № 3

5. Практикум для вихователів, щодо визначення способу розв`язання конфліктних ситуації в класних колективах. Методи роботи з агресивними дітьми (Практичний психолог)

 

                                                Засідання 3       Січень 2022 року

Тема: «Національно-патріотичне виховання, формування національної свідомості підлітків з ООП як соціально-педагогічна проблема»

1. Національно патріотичне виховання підлітків як соціально-педагогічна проблема.

2. Форми та методи формування національної свідомості та самосвідомості школярів. Сучасний погляд на патріотичне виховання (з досвіду роботи

вихователя ….. .)

3. Обговорення відкритих виховних заходів:

-

-

 

Робота після засідання

1. Методичні перегуки. Огляд та вивчення науково-методичної літератури з теми засідання.

2. Педагогічний вердикт «Презентація досвіду роботи вихователів, які атестуються».

3. Відвідування відкритих виховних заходів.

4. Підготовка до засідання № 4

 

                                                Засідання 4       Березень 2022 року

Тема: «Співпраця вихователя з батьками: формуємо ключові компетенції дитини разом»

1. Педагогічна платформа «Родинний мікроклімат і його вплив на формування та

розвиток особистості учня» .

2. Методичний порадник «Огляд Інтернет- ресурсів з методики виховної роботи у

спеціальній школі.

3. Обговорення відкритих виховних заходів:

-

-

 

Робота після засідання

Підготовка до засідання № 5

 

                                                Засідання 5       Травень 2022 року

1. Система роботи з профорієнтації учнів з ООП. «Вибір професії – крок у майбутнє доросле життя».

2. Обговорення відкритих виховних хаходів:

-

-

3. Звіт про роботу методичного об’єднання за 2021/2022 н.р.. визначення пріоритетних напрямків роботи на 2022/2023 н.р.

 

 

 

Аналіз роботи методичного об’єднання вихователів за 2020/2021 н.р.

У складі методичного об’єднання у 2020/2021 н.р. працювало 18 вихователів.

Кожен із членів МО працював над індивідуальними науково-методичними проблемами, результати яких висвітлювалися на засіданнях МО, де кожен із педагогів ділився своїм досвідом роботи.

Методичне об’єднання вихователів працювало над впровадженням інновацій в систему виховної роботи школи, як засіб розвитку особистості, соціально-педагогічної реабілітації та інтеграції у сучасне суспільство учнів початкової школи.

Планування методичної роботи здійснювалося на діагностичній основі, мета якої – виявлення недоліків у роботі кожного педагога та в розкритті основних шляхів їх подолання й запобігання їм. Під час діагностики враховуються виступи вихователів на педагогічних радах і засіданнях творчих об’єднань, конференціях і батьківських зборах. Це допомагає виявити рівень теоретичних знань вихователів, уміння застосовувати їх у різних ситуаціях та аргументувати свою точку зору.

Водночас педагоги постійно працюють над підвищенням рівня психологічної готовності до психологічної взаємодії з учнями. Саме тому здійснюється система заходів, яка сприяє становленню вихователя як суб’єкта педагогічної взаємодії в умовах особистісно-зорієнтованого виховання, впровадження досягнень гуманістичної педагогіки і психології в практику роботи сучасних навчальних закладів.

Головні зусилля зосереджувалося на наданні реальної допомоги педагогам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, які сприяють пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, оптимізації виховного процесу.

Проведення засідань сприяло підвищенню теоретичного рівня педагогічних кадрів, допомагає отримати необхідні знання для втілення інноваційних особистісно-зорієнтованих виховних технологій, впроваджувати активні форми і види діяльності, сприяє запровадженню інтерактивних методик у виховний процес.

Під час роботи над проблемними питаннями в системі методичного забезпечення основну увагу спрямовано на виконання таких завдань:

- підвищення практичної підготовки вихователів до особистіснозорієнтованого підходу в системі виховної діяльності;

- вироблення в педагогів умінь і навичок застосування науковотеоретичних знань на практиці, вдосконалення їхньої педагогічної майстерності, розвиток творчості, нового педагогічного мислення;

- ознайомлення та впровадження передового педагогічного досвіду;

- впровадження в систему підготовки педагогічних кадрів активних форм роботи: рольових, сюжетних ігор, діалогів,дискусій, диспутів тощо.

Важливе значення має тісна співпраця вихователів з практичним психологом, соціальним педагогом, яка сприяє здійсненню індивідуального підходу до науково-методичної підготовки вихователів. Із цією метою вивчаємо запити і потреби кожного педагога, його особистісні та професійні якості. З метою діагностики результатів постійно здійснювався педагогічний моніторинг, визначається рівень соціальної активності. З метою формування програми професійного й особистісного розвитку вихователя, діагностики проблем, які виникають у класному колективі, проводимо тестування, опитування, консультування за участю психолога та соціального педагога, що стає приводом для діалогу з педагогом, для учнівського емоційно-особистісного контакту з ним. Все це сприяє розвитку позитивної мотивації у педагогів, створенню атмосфери співробітництва в колективі.

Аналіз результативності всіх форм методичної роботи, перехід до особистісно-зорієнтованої моделі виховання інноваційної особистості свідчать про активізацію пошуків шляхів та дієвість заходів, спрямованих на удосконалення виховної системи, розвиток особистості як вихованця, так і вихователя, вдосконалення майстерності педагогів в цілому.

Робота МО вихователів спрямована на формування умінь плідно працювати з учнями, враховуючи інтереси й запити самих школярів, індивідуальний підхід у виховній роботі, охоплює питання планування, організації та аналізу ефективності виховного процесу.

Відбулося засідання вихователів старших класів на тему "Національно-патріотичне виховання, формування національної свідомості підлітків з ООП як соціально-педагогічна проблема"

15 лютого 2022 р. Методична робота

У січні відбулось чергове засідання вихователів старших класів на тему "Національно-патріотичне виховання, формування національної свідомості підлітків з ООП як соціально-педагогічна проблема". З доповіддю "Національно-патріотичне виховання підлітків як соціально-педагогічна проблема" виступила вихователь 7-Б класу Нестюк О.П. Досвідом роботи з формування національної свідомості учнів поділились усі присутні. Також обговорили відкриті виховні заходи "Мамина хустка - родинний оберіг" ( ВоробецьГ.В. ), "Український національний одяг - краплина душі народу" (Самотіс О.С.), "Ой, хто, хто Миколая любить" (Бірюкова ОВ.), "Андріївські вечорниці" (Фендич О.І., Змійовська Г.М.). У період між засіданнями проводиться робота з вивчення науково-методичної літератури з теми засідання, відвідування відкритих виховних заходів та підготовка до наступного методичного об'єднання.