Тернопільська спеціальна школа Тернопільської обласної ради

«Компетентнісно-орієнтований підхід у формуванні та розвитку особистості учня з ООП, здатної до самореалізації та самовдосконалення в умовах сучасного соціопростору»

16 січня 2023 р. Переглядів: 234 RSS
Методична робота

Проблема, над якою працює методоб’єднання вихователів:

«Компетентнісно-орієнтований підхід у формуванні та розвитку особистості учня з ООП, здатної до самореалізації та самовдосконалення в умовах сучасного соціопростору».

 

Шляхи розв’язання проблеми:

 

• формування життєвих компетентностей учнів з ООП відповідно до ціннісних орієнтирів духовно, емоційно, фізично та соціально розвинутої особистості в процесі впровадження новітніх педагогічних технологій;

• виховання національної свідомості школярів, бережливого ставлення до навколишнього середовища, любові до рідного краю, свого народу, його звичаїв та традицій, української мови;

• розвиток професійної майстерності педагогів для вдосконалення виховного процесу та формування морально-духовної, соціально компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі;

• інформування про нормативно-правову базу, що регулює роботу педагогів в рамках модернізації виховання;

• формування мотивації педагогів з метою удосконалення професійної компетентності;

• створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької й теоретичної діяльності вихователів;

• забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;

• впровадження інноваційних технологій у професійну діяльність;

• створення інформаційно-педагогічного банку власних досягнень, популяризація передового педагогічного досвіду, участь в Інтернет-заходах;

• створення креативного освітнього середовища та впровадження освітніх технологій, спрямованих на становлення й розвиток інноваційної особистості;

• виховання демократичної культури поведінки учнів: уваги до позцій інших та відстоювання своєї точки зору;

• виховання поваги до держави та її законів.

 

Кредо:

 

«Від педагога залежить, чим стане серце дитини – ніжною квіткою чи засушеною корою»

В.О. Сухомлинський

Формула успіху:

 

Найкращий засіб допомогти собі самому – це допомагати ще комусь.

Кожна дитина – таланту перлина.

Щоб мати право навчати, треба постійно вчитися самому.

Людина стає тим, ким вона є, завдяки справі, яку робить.

 

Мета методичного об’єднання:

 

– становлення та розвиток життєвих компетентностей вихованців з ООП , свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших;

– створення необхідних умов для розвитку творчих здібностей та формування особистості дитини з ООП;

– стимулювання пізнавальної, практичної та комунікативної діяльності учнів, необхідної для формування, застосування та здобуття досвіду їх успішної подальшої адаптації у соціумі.

 

Завдання методичного об`єднання:

 

- залучення вихователів до інноваційної, пошукової діяльності;

- впровадження нетрадиційних методик, сучасних інтерактивних методів;

- використання у виховному процесі новітніх оздоровчих технологій;

- удосконалення педагогічної майстерності: постійний обмін досвідом, розвиток творчої ініціативи педагогів, виявлення і поширення найбільш ефективних форм та методів в практику роботи та впровадження в роботу кращого педагогічного досвіду;

- систематичне ознайомлення з новинками методичної літератури;

- створення згуртованого і працездатного учнівського колективу;

- залучення учнів з ООП до скарбниць української культури. Формування патріотичних почуттів;

- виховання поваги до праці і людей праці. Формування елементарних трудових навичок;

- формування основ здорового способу життя та правовосвідомості учнів з ООП;

- залучення батьків до активної участі у житті школи.

 

Методичні теми, над якими працюють члени методичного об’єднання у 2022/2023 навчальному році

 

п/п

Члени методичного об'єднання

Методична тема

1.

Гороховська С.В.

Формування компетентностей учнів з особливими освітніми потребами засобами національного виховання.

2.

Бірюкова О.В.

Виховання в учнів сімейних цінностей, культури поведінки, збереження народних традицій.

3.

Мандзій С.Т.

Використання ігрових технологій у молодших школярів у позаурочний час.

4.

Воробець Б.П.

Виховання особистості засобами народної педагогіки.

5.

Самотіс О.С.

Виховання любові до свого народу, українських традицій і рідної землі.

6.

Волошин Л. Ф.

Використання інтерактивних технологій у розвитку мовлення дітей з РАС.

7.

Супруневич Г.М.

Виховання в учнів морально-естетичних цінностей.

8.

Нестюк О.П.

Виховання громадянина в контексті національно-патріотичного виховання.

9.

Вінніченко М.Д.

Рольові ігри як прояв творчості і ерудиції школярів.

10.

Руденька В.П.

Формування трудових навичок школярів з особливими освітніми потребами.

11.

Змійовська Г.М.

Виховання громадянина в контексті національно-патріотичного виховання.

12.

Фендич О.І.

Система роботи вихователя з формування в учнів національної свідомості.

13.

Кашуба О.М.

Формування екологічної культури у школярів.

14.

Кобель Л.Л.

Становлення громадянина в контексті національно-патріотичного виховання.

15.

Єфимчук Л.А.

Формування в учнів загальнолюдських цінностей, національної свідомості, патріотизму.

16.

Реник Н.П.

Формування мораьних норм поведінки у молодших школярів з ООП у сучасних умовах.

17.

Крицька Л.Б.

Виховання в учнів національних цінностей.

18.

Гуменна Т.Г.

Роль родинного виховання у формуванні особистості дитини з ООП.