Система профорієнтації

2 листопада 2013 р. Переглядів: 1501 RSS
Методична робота

Орієнтовна система роботи з підготовки слабочуючих учнів

до майбутнього вибору професії

(фрагмент)

Творчий наробок педагогів Тернопільської обласної комунальної спеціальної загальноосвітньої школи для дітей зі зниженим слухом (методичні рекомендації, конспекти занять, екскурсій, дидактичних , сюжетно-рольових та ділових ігор, сценарії родинних свят та загальношкільних заходів)

Затверджено

на засіданні МО вихователів №3 від 27.02.2009р.

Головною метою сучасної школи є підготовка учня до виходу в самостійне життя. Професійне самовизначення учня є за своєю сутністю найважливішою складовою його підготовки до майбутнього трудового життя. Але ж при цьому йдеться не про будь-яке самовизначення, а про таке, що якнайкраще узгоджується з інтересами самої особистості - не випадковими й ситуативними, а тими, що відповідають кращій реалізації творчого й виконавського потенціалу в трудовій діяльності й потребам подальшого розвитку особистості.

Завдання профорієнтаційної роботи, що стоять перед масовою школою, безпосередньо стосуються і спеціальної школи для дітей зі зниженим слухом. Однак, в силу відсутності слуху, обмежених можливостей мовного розвитку та інших вторинних відхилень, ця робота значно ускладнюється. Для її організації і проведення можна використовувати методичні посібники , які розробляються на допомогу вчителям і вихователям масових шкіл, тільки при умові їх адаптації відповідно до специфіки роботи з даною категорією школярів. Тому педагоги школи, проявляючи творчий підхід та знання спецметодики, створили орієнтовну систему роботи з підготовки слабочуючих учнів до майбутнього вибору професії.

Першим етапом цієї роботи є ознайомлення учнів початкових класів з працею дорослих і вона носить інформаційний характер. Ознайомлюючи дітей з різними професіями, важливо формувати повноцінні поняття про зміст, .особливості, колективний характер, суспільну значущість роботи людей різного фаху. При цьому взірцем для наслідування мають стати конкретні трудові дії при виготовленні певних речей чи виконанні трудових обов’язків., способи користування знаряддями праці.

Ознайомлення з працею дорослих сприяє вдосконаленню мови слабочуючих дітей, їхньому розумовому розвитку. При формуванні нових понять про професії людей, їхню працю, взаємини, трудові обов’язки, дії, знаряддя праці розширюється словниковий запас дітей з вадами слуху. Вони вчаться правильно вживати нові слова, мова їх стає більш зв’язною, інтонаційно багатшою.

Розширення уявлень про працю дорослих слід поєднувати із залученням їх до посильної праці. Докладаючи певних зусиль для досягнення практичного результату, діти починають з повагою ставитися до праці інших, шанувати людей праці.

У забезпеченні єдності фронтальних форм роботи з різноманітними видами самостійної діяльності важлива педагогічна доцільна послідовність подачі кожної теми:: спочатку ознайомлення з матеріалом за допомогою наочності, потім - словесне уточнення , а після цього – практична діяльність.

Для ознайомлення учнів початкових класів з працею дорослих доцільно використовувати такі форми роботи:

- екскурсії-огляди;

- цільові прогулянки;

- дидактичні ігри з роздатковим матеріалом;

- читання художніх творів;

- розповіді педагогів;

- бесіди;

- розгляд картин;

- перегляд діафільмів;

- вистави лялькового театру;

- дидактичні ігри на класифікацію та з елементами конструювання, малювання, аплікації;

- трудові доручення;

- сюжетно-рольові ігри.

Сюжетно-рольові ігри - чудова можливість реалізувати набуті знання. У них виявляється глибина уявлень дітей про зміст і моральну спрямованість праці дорослих людей, що дає педагогу можливість вирішити чи потрібно ще раз повертатися до даної теми на заняттях чи у повсякденному житті.

Свідчення засвоєння пропонованого дітям змісту – відображення не стільки власних трудових дій, скільки розгортання на основі їх колективних і гуманних взаємин:

- взаємодопомога у спільній справі;

- відповідальне ставлення до неї;

- доброзичливі, щирі стосунки.

Робота з ознайомлення дітей з працею дорослих носить послідовний характер, спочатку об’єктом їх спостережень є праця дорослих, які безпосередньо спілкуються з дітьми ( батьки , бабусі і дідусі, вчителі, вихователі, інші працівники школи), а потім подаються загальні відомості про зміст і значення праці людей різних професій.

Примірна система роботи з ознайомлення учнів початкових класів з працею дорослих за темами:

Сім’я

1. Спостереження за працею рідних вдома.

2. Залучення дітей до домашньої праці.

3. Бесіда на тему: «Як я допомагаю батькам».

4. Читання художніх творів.

5. Родинні свята , конкурси за участю рідних.

6. Сюжетно-рольова гра «Сім’я».

Школа

1. Екскурсія-огляд шкільних приміщень.

2. Бесіда про роботу вчителя і вихователя.

3. Виготовлення атрибутів до сюжетно-рольової гри «На уроці».

4. Сюжетно-рольова гра «На уроці».

5. Екскурсія-огляд кабінету директора і завуча.

6. Розповідь вихователя про роботу дирекції школи.

7. Дидактична гра «Школа».

8. Екскурсія-огляд кабінету лікаря.

9. Дидактична гра «Відгадай чия це робота (лікаря чи медсестри).»

10. Екскурсія на кухню.

11 Дидактична гра «Зваримо обід».

12. Екскурсія на пральню.

13. Бесіда на тему: «Хто шо робить у школі»

14. Сюжетно-рольова гра «Школа».

Робота працівників сфери культурно – побутового обслуговування:

Магазин

1. Екскурсія у магазин.

2. Бесіда на тему: «Хто працює у магазині».

3. Дидактична гра «Магазин».

4. Виготовлення атрибутів для гри «Магазин».

5. Сюжетно-рольова гра «Магазин».

Пошта

1. Екскурсія на пошту.

2. Розповідь вихователя з використанням сюжетних малюнків про працю працівників пошти.

3. Дидактична гра «Пошта».

4. Сюжетно-рольова гра «Пошта».

Бібліотека

1. Екскурсія у шкільну бібліотеку.

2. Бесіда на тему: «Хто створив для нас цікаві книги»

3. Виготовлення книжок-малят. Дрібний ремонт книжок.

4. Створення виставки «Мої перші книжки».

5. Читання і обговорення книжок.

6. Сюжетно-рольові ігри «Книжкова лікарня», «Фабрика книжок», «Бібліотека».

Швейне ательє

1. Екскурсія у швейну майстерню школи.

2. Екскурсія в ательє пошиття одягу.

3. Бесіда з використанням малюнків «Хто шиє нам одяг».

4. Бесіда на тему: «Бережи свій одяг»

5. Пошиття одягу лялькам.

6. Сюжетно-рольова гра «Швейне ательє »

Подальша робота з даного питання здійснюється таким чином:

5 – 8 класи

1. Профінформація.

Завдання:

Ознайомити слабочуючих учнів з широким колом професій, які доступні чуючим і нечуючим людям та їх вимогами до людей.

9 – 12 класи

2. Профконсультація (медична та педагогічна).

3.Профорієнтація

Завдання:

Дати оцінку стану здоров’я учням класу (вади слуху) та кожному зокрема. Ознайомити з переліком спеціальностей і професій, які протипоказані нечуючим людям, а також окремим учням за станом здоров’я. Рекомендувати відповідно до стану здоров’я і діагнозу ( вада слуху) види праці.

Враховуючи здібності , нахили, інтереси учнів , успіхи у навчанні, характер, самооцінку вихованців, їх плани на майбутнє, рекомендувати шляхи професійного навчання, самовиховання.

Ознайомити учнів з переліком навчальних закладів, де можна продовжувати навчання після школи людям з вадами слуху. Вчити вихованців планувати своє майбутнє , виховувати оптимістичний настрій, впевненість у своїх силах працювати у середовищі чуючих людей. Інтеграція слабочуючих учнів у суспільство.

Форми роботи

Екскурсії на виробництво, установи і організації, бесіди, зустрічі з представниками різних професій, зустрічі з випускниками школи, диспути, перегляд відеозаписів, рольові і ділові ігри, індивідуальна робота, анкетування, конкурси малюнків.

По закінченні навчання у школі випускники використовують мудрі поради своїх наставників у професійному самовизначенні.

Вони продовжують навчання у:

- Київському політехнічному інституті;

- НПУ імені М.П. Драгоманова;

- Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»;

- Чернігівському державному інституті права;

- Тернопільському Галицькому інституті;

- Львівській художній академії;

- Київському державному технікумі легкої промисловості;

- Львівському професійно-художньому ліцеї;

- Херсонському базовому медичному училищі;

- Ужгородському коледжі мистецтв;

- Київському художньо-промисловому коледжі;

- Тернопільському медичному коледжі;

- Теребовлянському вищому училищі культури

А також працюють поряд з чуючи ми людьми. Адже одним із головних завдань школи є інтеграція дітей з вадами слуху у майбутнє середовище чуючих людей.

Заступник директора з виховної роботи

Маніло О. В.