Тернопільська спеціальна школа Тернопільської обласної ради

Набір до 1-го класу

28 квітня 2022 р. Переглядів: 3987 RSS

Оголошення

bez-imeni-1.jpg

  

Тернопільська спеціальна школа Тернопільської обласної ради

  

проводить набір на 2022/2023 навчальний рік дітей до 1 класу:

- для учнів з порушенням слуху (глухих, зі зниженим слухом, з кохлеарними імплантами);

- для учнів з тяжкими порушеннями мовлення.

  

Зарахування до школи буде відбуватися згідно з Порядком зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів загальної середньої освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 831 від 01.08.2018 року і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 р. за № 945/32397.

  

Зарахування до 1 класу (а також до 2-12 класів) здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини або її законних представників (далі - батьки) чи повнолітньої особи, поданої особисто (додаток).

 

До заяви додаються:

- копія свідоцтва про народження дитини;

- довідка за формою первинної облікової документації №086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;

- карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації № 063/о «Карта профілактичних щеплень», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560 (надається за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень);

- довідка від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина, для дітей дошкільного віку;

- висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;

- висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності);

- індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);

- оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти;

- висновок сурдолога або отоларинголога (для дітей з порушенням мовлення);

- рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

Забороняється вимагати надання будь-яких інших документів, не передбачених цим Порядком.

Обробка персональних даних, отриманих спеціальним закладом, здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, не пізніше 25 серпня.

  

Документи приймаються щодня (крім вихідних та святкових днів) з 9.00 до 16.00.

Зарахування відбуватиметься для осіб м. Тернополя, Тернопільської області, а також тимчасово переміщених осіб.

  

Для забезпечення перебування учнів (вихованців) у позаурочний час утворюються виховні групи до 19.00 год.

 

Учні (вихованці) можуть перебувати у пансіоні спеціальної школи цілодобово (крім вихідних, святкових днів та канікул) у разі, коли перебування в дорозі в один бік перевищує 1 годину або відсутнє пряме транспортне сполучення, або за протоколом реабілітації передбачено обмеження фізичного навантаження.

 

Чекаємо Вас за адресою:

м. Тернопіль, вул. Лесі Українки, 9а

Тел. (0352) 24-30-62

    

Мова викладання - українська.

Іноземні мови - англійська мова (з 1-го класу).

 

До послуг Ваших дітей:

 • навчання та виховання в світлих сучасних класах;
 • досвідчені вчителі, вихователі, чуйний та ввічливий персонал;
 • вивчення англійської мови;
 • уроки інформатики;
 • гуртки за інтересами;
 • психологічний супровід;
 • логопедичний супровід;
 • соціальний супровід;
 • постійний медичний нагляд.
 •  

   Набирають 1-ші класи у 2022/2023 н. р. вчителі, які в своїй роботі використовують сучасні освітні технології інформаційно-комунікативного навчання та ефективні форми і методи ведення уроків.

   

  Педагоги розвивають у дітей творчі здібності, підтримують їхні обдарування, формують навички самоосвіти особистості, виховують загальнолюдські моральні якості, патріотизм, національні почуття, повагу до народних традицій.

   

  2.jpg