Звіт директора про роботу навчального закладу за підсумками 2017/2018 н. р.

29 травня 2018 р. Переглядів: 1736 RSS
Новини

Звіт директора Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради про роботу навчального закладу за підсумками 2017/2018 н. р.

    

Вступ

     У 2017/2018 н.р. школа працювала над навчально-виховними проблемами: «Активізація пізнавальної діяльності та формування ключових навчальних компетентностей учнів з особливими потребами у процесі навчання та виховання шляхом використання передових технологій, загальнопедагогічних і спеціальних методів», «Використання передових технологій у вихованні дитини з особливими потребами, як умови формування людини громадянського суспільства». З цією метою режим дня, розклад уроків, індивідуальних занять, позакласних заходів складено так, щоб забезпечити чіткий ритм навчальної і трудової діяльності учнів, створити умови для розвитку мови, відпочинку та корекційного впливу на них.

     Вся робота педагогічного колективу школи-інтернату була спрямована на виконання національної програми «Освіта Україна ХХІ ст.» та Закону України «Про загальну середню освіту», наказів, інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації, навчальних планів ЗНЗ (І-ІІІ ступенів) для дітей зі зниженим слухом, з тяжкими порушеннями мовлення, із затримкою психічного розвитку, спеціальних та загальних програм, підвищення якості й міцності знань учнів.

     Кількість класів - 21 (з них: 12 класів для дітей зі зниженим слухом, 8 класів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, 1 клас для дітей із затримкою психічного розвитку)

     Кількість учнів на кінець навчального року – 150.

На підставі заяв батьків та направлень управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації у 2017/2018 навчальному році відкрито 1 підготовчий клас для дітей зі зниженим слухом та 1 підготовчий клас для дітей з тяжкими порушеннями мовлення.

     Робочий навчальний план та структура навчального року були розроблені відповідно до листа МОН України від 07.06.2017 р. № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, наказу управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 21.06.2017 р. № 214 «Про структуру 2017/2018 навчального року та робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», листа Міністерства освіти і науки України від 12.07.2017р. № 1/9-385 «Про навчальні плани та організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році».

     Робочий навчальний план на 2017/2018 навчальний рік було складено:

для підготовчого, 1-4 класів – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа), затвердженими наказом МОН України від 28.01.2014 № 80 (зі змінами, внесеними наказами МОН України від 11.02.2014 р. № 133 та від 15.07.2014 № 828). Додатки 6,8,10;

для 5-8 класів – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженими наказом МОН України від 22.04.2014 № 504 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.06.2014 р. № 701). Додатки 8,11;

для 9-10 класів – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженими наказом МОН України від 09.04.2015 № 416 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.08.2008 р. № 778. Додаток 4;

для 11-12 класів – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 12.02.2015 № 134. Додаток 5.

Робочий навчальний план передбачав реалізацію освітніх галузей Типових навчальних планів через навчальні предмети і курси. Вони охоплювали інваріантну складову (в тому числі й корекційно-розвиткові заняття) та варіативну складову, якою передбачені додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, індивідуальні та групові заняття, факультативи.

     Інваріантна складова робочого навчального плану забезпечувала реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту. У цій частині робочого плану школи-інтернату повністю було збережено перелік освітніх галузей, навчальних предметів, та кількість годин на їх вивчення. Обсяг годин на окремі з них збільшений. Всередині освітньої галузі «Мови і літератури» здійснено такий перерозподіл навчального часу, визначеного інваріантною частиною Типових навчальних планів, на вивчення зарубіжної літератури, а саме:

               

Предмет

Англійська мова

Зарубіжна література

Клас

Годин за типовим навчальним планом

Годин за робочим навчальним планом

Годин за типовим навчальним планом

Годин за робочим навчальним планом

6-Б

3

2

1

2

7

3

2

1

2

10

3

2

1

2

12-А

3

2

1

2

12-Б

3

2

1

2

               

     Варіативна складова робочих навчальних планів сформована з метою виконання навчальних програм, з урахуванням особливостей розвитку та освітніх потреб учнів зі зниженим слухом, тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку, рекомендацій МОНУ, пропозицій управління освіти і науки облдержадміністрації, побажань учнів та батьків і рекомендована рішенням ради школи (протокол №1 від 01.09.2017 р.)

     Із додаткових годин на навчальні предмети інваріантної складової, факультативи, індивідуальні та групові заняття використано:

для І ступеня:

  у підготовчому-А класі (для дітей зі зниженим слухом)

- 1 год. на вивчення української жестової мови;

- 1 год. на вивчення трудового навчання;

  у підготовчому-Б класі (для дітей з тяжкими порушеннями мовлення)

- 1 год. на вивчення української мови;

- 1 год. на індивідуальні та групові заняття;

  у 1-А класі (для дітей з тяжкими порушеннями мовлення)

- 1 год. на вивчення української мови;

  у 1-Б класі (для дітей з тяжкими порушеннями мовлення)

- 1 год. на вивчення української мови;

  у 2-А класі (для дітей зі зниженим слухом)

- 1 год. на вивчення української мови;

- 1 год. на вивчення української жестової мови;

  у 2-Б класі (для дітей з тяжкими порушеннями мовлення)

- 1 год. на вивчення української мови;

- 1 год. на вивчення природознавства;

  у 3-А класі (для дітей зі зниженим слухом)

- 1 год. на вивчення української мови;

- 1 год. на вивчення української жестової мови;

  у 3-Б класі (для дітей з тяжкими порушеннями мовлення)

- 2 год. на вивчення української мови;

  у 4 класі (для дітей з тяжкими порушеннями мовлення)

- 2 год. на вивчення української мови.

Разом – 16 год.

Для ІІ ступеня:

  у 5-А класі (для дітей зі зниженим слухом)

- 1 год. на вивчення зарубіжної літератури;

  у 5-Б класі (для дітей із затримкою психічного розвитку)

- 1 год. на вивчення зарубіжної літератури;

  у 6-А класі (для дітей зі зниженим слухом)

- 1 год. на вивчення зарубіжної літератури;

  у 6-Б класі (для дітей з тяжкими порушеннями мовлення)

- 1 год. на вивчення трудового навчання;

  у 7 класі (для дітей з тяжкими порушеннями мовлення)

- 1 год. на вивчення трудового навчання;

  у 8-А класі (для дітей зі зниженим слухом)

- 1 год. на вивчення зарубіжної літератури;

- 1 год. на факультатив «Християнська етика»;

  у 8-Б класі (для дітей зі зниженим слухом)

- 1 год. на вивчення зарубіжної літератури;

- 1 год. на факультатив «Християнська етика»;

  у 9 класі (для дітей зі зниженим слухом)

- 0,5год. на вивчення трудового навчання;

- 0,5 год. на факультатив «Християнська етика»;

  у 10 класі (для дітей зі зниженим слухом)

- 0,5 год. на вивчення трудового навчання;

- 0,5 год. на факультатив «Християнська етика».

Разом – 11 год.

Для ІІІ ступеня:

  у 11 класі (для дітей зі зниженим слухом)

- 1 год. на вивчення зарубіжної літератури;

- 1 год. на вивчення технологій;

- 0,5 год. на вивчення Захисту Вітчизни;

- 0,5 год. на факультатив «Етика і психологія сімейного життя»;

  у 12-А класі(для дітей зі зниженим слухом)

- 1 год. на вивчення технологій;

- 0,5 год. на вивчення Захисту Вітчизни;

- 0,5 год. на факультатив «Етика і психологія сімейного життя»;

  у 12-Б класі (для дітей зі зниженим слухом)

- 1 год. на вивчення технологій;

- 0,5 год. на вивчення Захисту Вітчизни;

- 0,5 год. на факультатив «Етика і психологія сімейного життя»;

Разом – 7 год.

Всього – 34 год.

     Предмети інваріантної складової навчального плану та факультативні заняття, що не мають повної кількості годин (0,5; 1,5; 2,5), викладатимуться в І та ІІ семестрах через тиждень (за розкладом уроків).

               

Таблиця розподілу навчального часу, передбаченого на додаткове опрацювання навчальних дисциплін у другій половині дня

Клас

Кількість часу на день для додаткового опрацювання навчальних предметів в режимі школи повного дня

Кількість часу на день для додаткового опрацювання навчальних предметів в режимі школи повного дня, визначена ДСанПіН 5.5.2.008-01

Підготовчий

-

-

1

-

-

2

45 хвилин

45 хвилин

3

1 година

1 година 10 хвилин

4

1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин

5

2 години 30 хвилин

2 години 30 хвилин

6

2 години 30 хвилин

2 години 30 хвилин

7

3 години

3 години

8

3 години

3 години

9

3 години

3 години

10

3 години

4 години

11

3 години

4 години

12

3 години

4 години

     Поділ класів на групи при вивченні трудового навчання здійснено відповідно до Нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

     

Структура 2017/2018 навчального року Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради

Навчальні заняття у 2017/2018 навчальному році організовуються за семестровою системою:

I семестр – з 01 вересня по 29 грудня 2017 року. (40 + 40 = 80 днів);

II семестр – з 15 січня по 25 травня 2018 року. (35 + 35 +15 = 85 днів).

В тому числі робочі дні:

14 квітня (субота) – за розкладом понеділка;

12 травня (субота) – за розкладом середи.

Всього робочих днів: 165.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні – з 28 жовтня по 05 листопада 2017 року (9 днів);

зимові – з 30 грудня 2017 року по 14 січня 2018 року (16 днів);

весняні – з 03 березня по 11березня 2018 року (9 днів);

додаткові – з 28 квітня по 06 травня 2018 року (9 днів).

Разом: 43 дні.

Розклад навчальних занять відповідав робочому навчальному плану, вимогам ДСПіН. Сумарна кількість годин (уроків) не перевищувала тижневого гранично допустимого навантаження на одного учня.

     

Розділ І. Загальні відомості про учнів

   

Структура контингенту учнів закладу

Таблиця № 1

Кількість класів

Кількість учнів

Попередній навчальний рік

Поточний навчальний рік

Попередній навчальний рік

Поточний навчальний рік

Початкова школа

9

9

66

75

Основна школа

8

9

52

59

Старша школа

3

3

17

16

Усього по закладу

20

21

134

150

Висновки й пропозиції:

Було збільшено на 1 кількість класів, а контингент учнів зріс на 16 школярів. Необхідно докладати зусиль для збільшення набору учнів початкової школи у класи для дітей з вадами слуху.

Аналіз руху учнів

Таблиця № 2

Учнів на початок навчального року

Вибуло

Прибуло

Учнів наприкінці навчального року

147

3

6

150

Висновки й пропозиції:

Таблиця кількості учнів пільгових категорій

Таблиця №3

Ступені

Пільгові категорії

Позбавлені батьківського піклування

Під опікою

З неповних сімей

Мало-забезпечені

З багато-дітних сімей

Діти учасників АТО

Інваліди

Підготовчі

1

2

1

4

10

1-ші

1

1

8

3

2

5

2-гі

4

3

5

9

3-й

2

1

2

1

8

4-ті

1

1

4

Разом І cтупінь

3

1

17

8

13

1

36

5-ий

1

3

2

8

6-ий

3

2

2

7

7-ий

1

3

8-мі

3

2

10

9-ий

1

1

6

10-ті

4

3

8

Разом ІІ ступінь

1

1

13

2

8

3

42

11-ті

3

1

5

12-й

1

1

2

11

Разом ІІІ ступінь

0

0

0

1

4

3

16

Всього І-ІІІ ступені

4

2

30

11

25

7

94

Різниця в порівнянні з минулим роком

+1

+1

+4

+8

+16

+2

+6

Висновки й пропозиції

У цьому навчальному році збільшилась кількість дітей пільгових категорій, що навчалися в школі. Батькам у новому навчальному організовано і вчасно надавати документи про соціальний стан сім’ї

                  

Розділ ІІ. Навчальні досягнення учнів

                  

Зведена таблиця успішності учнів 3-12-х класів у 2017/2018 н.р.

Таблиця №4

Клас

К-сть учнів

12-10 балів

12-7 балів

12-4 балів

Мають одну оцінку середнього рівня

Мають дві оцінки середнього рівня

Мають оцінки лише середнього рівня

Прізвище учнів, які мають оцінки початкового рівня/предмети

3-А

8

2

5

-

-

-

1

-

3-Б

8

1

2

3

-

2

-

-

4

9

-

2

4

-

-

3

-

5-А

6

-

4

2

-

-

-

-

5-Б

7

-

1

6

-

-

-

-

6-А

7

2

2

2

1

-

-

-

6-Б

6

-

4

2

-

-

-

-

7

8

-

3

2

1

1

1. Гуцал І. /алгебра

8-А

7

-

1

3

-

3

-

-

8-Б

4

-

1

1

-

1

1

-

9

6

-

2

3

1

-

-

-

10

8

-

1

2

1

2

-

2. Кіш С. Кулик Д./ англ. м

11

5

-

3

2

-

-

-

-

12-А

6

-

3

1

1

-

-

1.Смакоус Т. / українська мова

12-Б

5

-

1

3

-

1

-

-

Разом

100

5

35

36

5

10

5

4

Висновки й пропозиції

Учителям з учнями, що мають оцінки початкового рівня, одну чи дві оцінки середнього рівня з їхнього предмета, у наступному навчальному році працювати додатково з метою підвищення рівня їхніх навчальних досягнень

              

Аналіз успішності учнів 5-х класів порівняно з минулим навчальним роком

Таблиця № 5

Класи

4-А

5-А

4-Б

5-Б

Кількість учнів

6

6

6

7

12-10 балів

3

-

-

-

12-7 балів

1

4

2

1

12-4 балів

1

2

2

6

Мають одну оцінку середнього рівня

1

-

-

-

Мають дві оцінки середнього рівня

-

-

2

-

Мають оцінки лише середнього рівня

-

-

-

-

Прізвище учнів, які мають оцінки початкового рівня/предмети

-

-

-

-

Висновки й пропозиції

            

Зайнятість учнів у факультативах

Таблиця №6

Назва факультативу

Класи

Кількість учнів

Християнська етика

8-10

25

Етика і психологія сімейного життя

11-12

16

            

Розділ ІІІ. Управління навчальним закладом

Склад і кваліфікація адміністрації закладу в 2017/2018 н.р.

Таблиця № 7

№ з/п

ПІБ

Посада

Рік н-ння

Освіта

Категорія, звання

Курсова пере- підготовка

Пед-стаж

Стаж на цій посаді

1

Смачило Іван Михайлович

Директор

1949

Вища

Вища, старший вчитель

2013, №3094

38 р.

26 р.

2

Гук Ігор Володимирович

Заступник директора з навчальної роботи

1964

Вища

Вища, старший вчитель

2016, №12СПВ 172612

30 р.

23 р.

3

Маніло Ольга Василівна

Заступник директора з виховної роботи

1959

Вища

Вища, старший вчитель

2015, №12 СПВ 172847

40 р.

24 р.

4

Сохацький Дмитро Васильович

Заступник директора з АГР

1961

Середня спеці- альна

-

-

-

18 р.

          

     Планування діяльності школи-інтернату здійснюється на основі річного плану роботи школи-інтернату, складеного і обговореного колективом до початку нового навчального року.

Впродовж року вносилися додатки до річного плану школи відповідно до наказів, Інструктивних листів Міністерства освіти і науки України, Тернопільської обласної ради, наказів і рекомендацій управління освіти і науки ТОДА. Внутрішньошкільний контроль проводився відповідно до перспективних планів, результати записувались у книгах записів внутрішньошкільного контролю, які ведуться заступниками директора з навчальної та виховної роботи, директором школи-інтернату.

     Для чіткої організації виконання управлінських рішень в наказах по школі-інтернаті, рішеннях педагогічних рад розроблялися системи заходів, визначалися терміни виконання, конкретні виконавці та заслуховувались на педрадах, нарадах при директорі про їх виконання.

          

     У 2017/2018 н.р. проведено такі наради при директорові:

          

1. Звіт заступників директора про готовність школи-інтернату до нового 2017/2018 н. р.

Ознайомлення з нормативними документами щодо організованого початку 2017/2018 н.р.

Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

2. Про результати проходження медичних оглядів працівниками школи-інтернату.

3. Про організацію чергування учнів, вихователів і класних керівників по школі.

4. Про результати оздоровлення учнів у літній період.

5. Про роботу патріотичного клубу «Оберіг».

6. Про підсумки роботи з обліку працевлаштування випускників 2016/2017 навчального року.

7. Про організацію роботи з попередження злочинності та бездоглядності у 2017/2018 н. р.

8. Про розвиток творчих здібностей учнів підготовчих-4 класів у позаурочний час через залучення до занять за інтересами.

9. Використання ЗПА і ТЗН для розвитку слуху.

10. Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників.

11. Про стан роботи класних керівників і вихователів 8-12 класів з формування ціннісного ставлення особистості до природи.

12. Про відвідування учнів школи.

13. Стан ведення учнівських зошитів.

14. Про результати перевірки планування класними керівниками і вихователями виховної роботи та якості її виконання у І семестрі      2017/2018 н.р.

15. Про стан харчування учнів у школі-інтернаті.

16. Робота практичного психолога і соціального педагога щодо профілактики правопорушень, злочинності, СНІДу, наркоманії, алкоголізму.

17. Про стан ведення учнівських щоденників.

18. Про роботу клубу вихідного дня та організацію дозвілля в позаурочний час.

19. Про роботу ради профілактики правопорушень серед учнів школи-інтернату.

20. Про стан ведення зошитів взаємозв’язку. 21. Про організацію співпраці школи-інтернату з центром зайнятості населення м. Тернополя з формування ціннісного ставлення особистості до праці.

22. Про стан роботи з охорони праці й техніки безпеки у школі.

23. Про результати атестації педагогічних працівників у 2018 році.

24. Про роботу шкільної бібліотеки.

25. Про організацію оздоровлення учнів.

26. Про планування роботи школи-інтернату на 2018/2019 н.р.

          

     Видавались накази:

          

1. Про організацію методичної роботи у школі-інтернаті.

2. Про стан викладання образотворчого мистецтва у підготовчому-4 класах.

3. Про стан викладання української жестової мови у підготовчому-4 класах.

4. Про стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів 5-10 класів з інформатики.

5. Про стан відвідування учнями школи.

6. Про виконання начальних програм у І семестрі, стан ведення класних журналів учителями школи.

7. Про роботу педагога-організатора та її роль в соціалізації учнів школи-інтернату.

8. Про стан звуковимови учнів 0-4 класів

9. Про стан викладання рівень, знань, умінь та навичок учнів 2-4 класів з математики.

10. Про стан викладання рівень знань, умінь та навичок учнів 5-10 класів з основ здоров’я.

11. Про результати перевірки техніки читання учнів 2-4 класів.

12. Про виконання навчальних програм у 2017/2018 навчальному році.

13. Про організацію оздоровлення учнів у літній період.

14. Про підсумки методичної роботи у 2017/2018 навчальному році.

          

     На засіданнях педагогічної ради розглядались такі питання:

          

1. Про підсумки роботи педагогічного колективу школи-інтернату за 2016/2017 навчальний рік та завдання на 2017 /2018 навчальний рік.

2. Про затвердження плану роботи школи-інтернату на 2017/2018 навчальний рік.

3.Про затвердження структури 2017/2018 навчального року (тривалість навчального року, семестрів, канікул).

4. Про затвердження змісту варіативної частини навчального плану.

5. Про соціальний захист дітей пільгового контингенту.

6. Про стимулювання позитивного ставлення учнів з особливими потребами до виконання домашніх завдань та використання здоров’язбережувальних технологій на заняттях самопідготовки.

7. Про стан роботи з обліку працевлаштування (продовження навчання) випускників школи-інтернату.

8. Корекційно-розвиткова робота учнів зі зниженим слухом та тяжкими порушеннями мовлення в позаурочний час

9. Медико-професійне консультування учнів з особливими освітніми потребами

10. Про стан викладання, рівень знань, умінь та навичок учнів 7-12 класів з алгебри та геометрії.

11. Психологічні методи у роботі педагога як ефективний засіб реабілітації дітей з особливими освітніми потребами.

12. Про випуск та перевід учнів до наступних класів. Нагородження кращих учнів школи-інтернату.

                

Розділ ІV. Організація методичної роботи

           

      З метою виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності педагогічних працівників, відповідно до завдань педагогічного колективу на 2017/2018 навчальний рік, затверджених на педагогічній раді (протокол № 1 від 29.08.2017 р.) та на підставі наказу «Про підсумки методичної роботи за 2016/2017 н.р.» № 86 від 03.06.2017 р. методична робота у навчальному закладі була спрямована у 2017/2018 н.р. на реалізацію науково-методичної проблеми «Активізація пізнавальної діяльності та формування ключових навчальних компетентностей учнів з особливими потребами у процесі навчання та виховання шляхом використання передових технологій, загальнопедагогічних і спеціальних методів», «Використання передових технологій у вихованні дитини з особливими потребами, як умови формування людини громадянського суспільства».

          

      Протягом навчального року вирішувались такі методичні завдання:

                  

- підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

- дотримання вимог до сучасного уроку, впровадження інноваційних технологій навчання;

- використання мультимедійних технологій на уроках з усіх навчальних предметів;

- підвищення власного науково-методичного рівня, робота над самоосвітою;

- підвищення рівня позакласної роботи з навчальних предметів;

- збагачення словникового запасу та розвитку зв'язного мовлення школярів з вадами слуху та тяжкими порушеннями мовлення;

- підвищення рівня самостійності учнів на уроках та індивідуальних заняттях;

- розвиток творчих здібностей та пізнавальної активності учнів;

- розвиток рухових якостей та рухової активності учнів;

- вдосконалення навичок контролю і самоконтролю під час формування в учнів звуковимови;

- удосконалення навичок сприймання й розуміння мовлення, розвиток слухового сприймання і слухової уваги;

- застосування новітніх підходів до реабілітації слуху;

- розвиток зв’язного мовлення і слухового сприймання у дітей з кохлеарними імплантами;

- корекційна робота з дітьми, що мають тяжкі порушення мовлення і комбіновані вади.

- поповненням навчально-методичної бази, систематизацією методичних, дидактичних матеріалів;

- залучення учнів школи-інтернату до діяльності в учнівських об’єднаннях «Стежина» (підг.-6 класи) та «Інтерешко» (7-12 класи);

- залучення учнів школи-інтернату до діяльності в учнівському патріотичному клубі «Оберіг»;

- підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;

- удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;

- забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів;

- продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;

- підвищення іміджу навчального закладу;

- поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях;

- створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.

                  

Методична робота в поточному навчальному році була організована в таких формах:

     Колективні форми роботи:

- педагогічна рада.

     Групові форми роботи:

- методичні об’єднання;

- методичний семінар;

- творчі групи.

     Індивідуальні форми роботи:

- стажування;

- методичні консультації;

- робота над науково-методичною проблемою;

- творчі звіти;

- співбесіди;

- аналіз уроків;

- самоосвіта.

                    

Працювали методичні об’єднання вчителів:

- початкових класів;

- суспільно-гуманітарного циклу;

- природничо-математичного циклу;

- трудового навчання, технологій та художньо-естетичних дисциплін;

- фізкультури, основ здоров’я та захисту Вітчизни;

- корекційно-розвиткових занять;

вихователів:

- початкових класів;

- старших класів;

- класних керівників.

               

      Заступниками директора з навчальної та виховної роботи було організовано вибори голів методичних об’єднань, які спланували роботу на навчальний рік.

      Заступниками директора з навчальної та виховної роботи було узгоджено методичні теми для вчителів, які атестувались у цьому навчальному році.

      Було закріплено за молодими та новопризначеними педагогами наставників для надання їм допомоги протягом навчального року.

      Інструктором слухового кабінету з метою оновлення та поглиблення методичних знань, оволодіння практичними навичками дактильно-жестової мови педагогами школи було продовжено роботу постійно діючого методичного семінару.

      Заступником директора з виховної роботи удосконалювалась контрольно-аналітична діяльність закладу освіти з питань організації виховної роботи, ативізовано роботу батьківського всеобучу та активу учнівських організацій і об’єднань, продовжувалась робота зі систематизації дидактичних матеріалів для роботи з дітьми, що мають вади слуху, мови та ЗПР.

      Продовжувалось вивчення економічного курсу «Азбука споживача», удосконалювались форми проведення творчих звітів, було організувано роботу творчої групи з питання активізації мовної діяльністі учнів шляхом залучення їх до участі в рольових іграх і гуртку анімації.

      Разом з духовним наставником і батьками забезпечувались необхідні умови для формування духовних цінностей вихованців.

      Заступникам директора з навчальної та виховної роботи узагальнювались матеріали з досвіду роботи педагогів школи-інтернату. Дирекція школи-інтернату постійно створювала необхідні умови для організації та удосконалення методичної роботи у навчальному закладі.

      Продовжувала свою роботу експериментальна творча група педагогів із вивчення наукових засад, методичних матеріалів та передового педагогічного досвіду роботи із дітьми, що мають вади аутичного спектру.

      Результати та повний аналіз методичної роботи у школі за навчальний рік відображено у наказі по школі «Про підсумки методичної роботи у 2017/2018 навчальному році».

      З метою активізації роботи з питань навчання дітей з особливими освітніми потребами, надання їм ранньої допомоги, проведення консультацій для батьків або осіб, які їх замінюють, що виховують таких дітей, педагогічних працівників, психологів, які працюють з такими дітьми та їх батьками, на базі школи-інтернату продовжує працювати консультативний пункт. До роботи у консультативному пункті залучено вчителя-сурдопедагога, вчителя-логопеда, вчителя української жестової мови, практичного психолога школи, лікаря-ЛОРа, лікаря-педіатра, техніка з ремонту слухових апаратів.

      На сайті школи створено сторінку для консультування батьків.

      Рівень педагогічної майстерності вчителів та вихователів з року в рік підвищується. У цьому певну роль відіграє система методичної роботи, сконцентрованої навколо науково-методичних проблем, вирішення яких активізувало методичну діяльність кожного вчителя над індивідуально обраною темою, сприяло підвищенню рівня теоретичної та практичної підготовки Методична робота в школі стимулює педагогічних працівників до підвищення кваліфікаційних категорій.

                  

Категорії

Звання

Грамота

Спеціаліст, 9,10 розряд

ІІ

І

вища

Старший вчитель, вихователь

Вчитель- методист

Вихователь- методист

Уон ОДА

МОНУ

Підтверджено

-

-

-

7

4

1

-

-

-

Присвоєно

-

-

-

3

1

-

-

-

-

Нагороджено

-

-

-

-

-

-

-

-

-

                  

Cклад педагогічних кадрів закладу в 2017/2018 навчальному році

Таблиця №8

Всього педагогічних працівників

З них

Вчителів

Дефек- тологів

Вихо- вателів

Інструк- торів слухового кабінету

Психо- логів

Керівників гуртків

Інструк- торів з фіз- культури

Педагогів- орга- нізаторів

78

-

37

18

36

1

1

1

1

1

               

Кваліфікація педагогічних кадрів закладу в 2017/2018 навчальному році

Таблиця №9

Кваліфікація

Педагогічні звання

Вища кате- горія

І кате- горія

ІІ кате- горія

Спеці- аліст

Спеці- аліст з неповною вищою освітою та 9

Старший учитель

Старший вихо- ватель

Вчитель- мето- дист

Вихо- ватель-методист

Відмін- ник освіти України

38

35

6

1

6

20

3

1

3

6

              

Розділ V. Отримання повної середньої освіти випускниками 10, 12 класів

Таблиця №10

Випускні класи

Усього випускників

Навчаються в 11 класі

Продовжують навчання

Працюють

Не працюють і не навчаються

10

5

5

-

-

-

12

6

-

3

1

2

          

ІНФОРМАЦІЯ

про подальше навчання і працевлаштування випусників Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради у 2017 році

Таблиця №11

Прізвище та ім”я

Місце влаштування

1.

Євдокімов Роман Дмитрович

Працює у приватній фірмі (столяр)

2.

Корінь Юрій Антонович

Тернопільське ВПУ ім. Паращука №4

3.

Кушлак Юрій Миколайович

Тернопільське ВПУ ім. Паращука №4

4.

Папура Іванна Володимирівна

Курси візажистів

5.

Проць Діана Степанівна

Допомагає батькам по господарству

6.

Фаб’янчук Давид Вікторович

Допомагає батькам по господарству

                    

Розділ VІ. Аналіз виховної роботи за 2017/2018 навчальний рік

     Виховна робота у 2017/2018 навчальному році була спланована і проводилася відповідно до Програми для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Орієнтовної програми позакласної виховної роботи у школі-інтернаті для дітей зі зниженим слухом, схваленої науково-методичною радою Тернопільського комунального інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №1 від 23 лютого 2009 року), Концепції виховання дітей та молоді у національній системі виховання, Концепції громадянського виховання, Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ століття», Національної доктрини розвитку освіти, «Концепції превентивного виховання дітей і молоді», Концепції національно - патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої Наказом МОН України від 16.06.2015 №641.

Педагогічний колектив у 2017/2018 навчальому році працював над темою:

«Використання передових технологій у вихованні дитини з особливими потребами, як умови формування людини громадянського суспільства».

Виховна робота у школі була спрямована на вирішення науково-методичної проблеми: «Впровадження інновацій в систему виховної роботи школи як засіб розвитку особистості, соціально-педагогічної реабілітації та інтеграції у сучасне суспільство учнів з особливими потребами».

Головною метою було:

- Формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.

- Створення виховного простору соціальних, культурних, життєвих виборів особистості, котра самореалізується у різних виховних середовищах (академічне, клубне середовище, середовище творчих майстерень тощо).

                  

У 2017/2018 навчальному році вирішувалися такі основні завдання виховного плану:

1. Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості з особливими потребами відповідно до її інтересів та соціальних вимог.

2. Підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, зміцнення й розвиток виховних функцій закладу.

3. Забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами, дотичними до виховання дітей та учнівської молоді, розширення складу суб’єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль.

4. Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом.

5. Розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху.

6. Оптимізація змісту і форм виховного процесу.

7. Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості.

8. Попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість.

9. Формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі.

10. Психологізація як здатність враховувати у комплексі всі зовнішні й внутрішні впливи на дитину й одночасно творити духовно-творче розвивальне середовище, нейтралізуючи негативні з них та посилюючи позитивні.

11.Залучення дітей з особливими потребами до розв'язання суспільно значущих і особистісних життєвих проблем, формувати досвід громадянської поведінки.

12. Розвиток творчого потенціалу всіх суб'єктів навчально-виховного процесу.

13. Формування життєтворчості, як здатності забезпечити дитині можливість облаштувати власне життя, творити колективні та міжособистісні взаємини.

14. Підвищення педагогічної культури вчителів і вихователів, невід'ємними особливостями якої є людяність, інтелігентність, толерантність, розуміння, здатність до взаємодії.

15. Посилення педагогічного захисту й підтримки дітей у розв'язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканності та безпеки.

16. Забезпечення умов самореалізації людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності.

17. Створення умов для розвитку творчих здібностей учнів з особливими потребами.

18. Надання допомоги кожній дитині знайти своє місце в шкільному колек¬тиві.

19. Залучення школярів до активної суспільної діяльності, спрямованої на захист оточуючого середовища.

20. Формування основ здорового способу життя, відповідального ставлення до власного здоров’я.

21. Виховування в учнів прагнення до саморозвитку й інтелектуального росту.

22. Виховування любові до рідного краю.

23. Розширення світогляду дітей завдяки вивченню національних традицій.

     Основна увага була спрямована на формування в учнів активної життєвої позиції, на збереження власного життя і здоров’я, на виховання моральності і культури поведінки.

     В ході виховної діяльності в шкільному колективі проводилася роз’яснювальна робота з питань профілактики злочинності та профілактики шкідливих звичок серед школярів.

     Увічнювалася пам’ять жертв голодоморів і репресій в Україні, відзначалися державні свята та пам’ятні дати з історії України та її славних синів, політичних і громадських діячів.

     В умовах творення Української держави особливої актуальності набула проблема виховання та самовиховання творчої особистості, здатної на самостійну діяльність та саморозвиток.

     Демократизація освіти, надання їй державно-національної спрямованості вимагали від педагогів створення такої моделі виховання людини, яка б дозволяла їй оптимально вирішувати складні питання життя, досягати вирішення поставленої мети. Враховуючи завдання національного виховання, визначені в Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, виховна робота була організована й проводилася в різних формах і напрямках: національно-патріотичне, екологічне виховання, правове, превентивне, художньо-естетичне.

     В управлінні життєдіяльністю освітньої установи в цілому та в дитячому колективі зокрема не обійтися без системного підходу. Системний підхід дозволяв класному керівнику і вихователю раціонально розподіляти свої зусилля при організації виховного процесу в класі. При створенні виховної системи класу формувалося «обличчя» класу, його індивідуальний вигляд. Педагоги використовували методи виховання не тільки як засіб подолання негативних тенденцій у розвитку особистості, але і як засіб формування позитивних властивостей і якостей. Використовували для виховання і розвитку особистості ідеї особистісно зорієнтованого виховання, яке втілює демократичні, гуманістичні принципи випереджуючої освіти для сталого розвитку.

     Національно – патріотичне виховання дітей та молоді визнано в Україні пріоритетним напрямом державної політики. Основною метою національно-патріотичного виховання було формування національно-свідомого громадянина на шляху демократичного розвитку нашої держави. Адже саме українцям притаманні любов до рідної землі, гордість за своє історичне минуле, повага до звичаїв, традицій, культури, духовних надбань нашого народу. Працюючи над реалізацією Концепції національно-патріотичного виховання, педагогічний колектив школи-інтернату свою виховну роботу спрямовував на виховання свідомого громадянина, патріота України. Так, в усіх класних кімнатах оформлені куточки державної символіки, де учні мали змогу ознайомитися з державними символами України – Гербом, Прапором, Гімном. Класними керівниками, класоводами і вихователями під час проведення класних годин, виховних занять, тематичних заходів виховувалася повага до державної символіки. Всі урочистості супроводжувалися Гімном України та підняттям Державного Прапору України.

     Формуючи ціннісне ставлення до суспільства і держави утверджуючи почуття патріотизму, духовності, моральності та загальнолюдських життєвих принципів в учнівському середовищі, зберігаючи історичну пам’ять про свій народ, рідний край, його здобутки і втрати, традиції, що мають визначальне місце в суспільному процесі, було проведено:

- тематичний тиждень «Для всіх одна, єдина Україна», під час якого відбулися заходи інформаційно-просвітницького змісту, висвітлення питань українського державотворення із наголосом на відзначення особи воїна-захисника України, вшанування пам’яті загиблих в АТО.

- Продовжувалася робота за проектом «Рух опіки» через співпрацю з волонтерським центром.

- З метою героїзації осіб, що віддали своє життя за незалежність України, у кожному класі під керівництвом вихователів, класних керівників. та вчителів історії проводилися колективні творчі справи (КТС), реалізовувалася робота у проектах «З Україною у серці», «У моєму серці Україна», «Наші земляки – учасники АТО», «Пам’ятай про тих, хто віддав своє життя за те, щоб існувала наша держава”, «Моя родина на захисті моєї Батьківщини», «Вони нагороджені державними та урядовими нагородами».

- У зв’язку з відзначенням Дня партизанської слави проведено тиждень “Подвигу жити ввіках».

- До Дня пам’яті жертв голодомору вчителями історії, вихователями та педагогом-організатором були проведені виховні години у 7-12 класах на тему: «Причини і наслідки Голодомору 1932-1933 рр.», перегляд документального фільму «Голод - 33» за романом «Жовтий князь», тематична лінійка «Пам'ять не стерти роками» та акцію вшанування пам'яті невинних жертв голодомору «Запали свічку».

- На відзначення Дня Захисника Вітчизни у школі-інтернаті проведено спортивне свято «Забави козачат» для учнів початкової школи, а також зустріч вихованців закладу з учасниками бойових дій на Сході.

- З метою увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини у школі були організовані та проведені: Уроки пам'ятi «Небесна сотня. Юнi ангели» (педагог-організатор Грім А. Б.). Учні переглянули документальний фільм «Десять юних ангелів», які поклали свої голови за майбутнє України. Також було організовано флеш-моб, під час якого вчителі та учні хвилиною мовчання вшанували пам'ять людей різного віку, які загинули під час Революції гідності.

- У квітні в школі пройшла дуже цікава серія заходів "Великодній кошик", під час яких учні різного віку ознайомлювались із традиціями підготовки українців до Великодніх свят.

- Упродовж травня 2017 року у кожному класі проведено ряд заходів, приурочених Дню пам'яті та примирення, Дню Перемоги. Метою проведення було гідне вшанування подвигу українського народу, увінчання пам'яті про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у роки війни. Проведено екскурсії у парк Слави (вихователі, вчителі). Всі ці заходи сприяли підвищенню національної самосвідомості учнів, почуття патріотизму і поліпшенню вивчення учнями героїчного минулого українського народу у період ІІ Світової війни.

     Для покращення процесу вивчення історії рідного краю у школі-інтернаті продовжував діяти патріотичний клуб «Оберіг» (педагог-організатор Грім А. Б., вчителі історії). В рамках Всеукраїнського руху «Моя земля – земля моїх батьків» учні школи-інтернату разом з класними керівниками, вихователями і батьками відвідували визначні місця нашої країни.

     Також у школі проводилась активна робота з розвитку правової свідомості, яка виявляється в усвідомленні особистістю своїх прав, свобод, обов’язків, свідомому ставленні до законів та державної влади. Така робота проводилася під час уроків вчителем правознавства Новаковським А.А. та в позаурочний час заступником директора з виховної роботи, вихователями, класними керівниками, практичним психологом. З цією метою у листопаді 2017 навчального року був проведений місячник правових знань і правової культури. А у грудні – Всеукраїнський тиждень правових знань. Заступником директора з виховної роботи Маніло О.В, практичним психологом Домбровською Л.О. організовано зустріч учнів школи-інтернату з начальником служби у справах дітей Тернопільської облдержадміністрації Дроздом Р.О., працівниками центру правової допомоги, тренером НТМ «Ла Страда – Україна», Головним правлінням національної поліції у Тернопільській області, Тернопільським міським та обласним центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Вихователями та класними керівниками 12-х класів проведено правові квести.

     Належним чином проводилася робота із залучення учнів до занять у гуртках і заняттях за інтересами. У 2017/2018 навчальному році у школі-інтернаті діяли 10 гуртків і спортивних секцій. Для цього залучалися позашкільні установи: обласний центр технічної творчості, обласний екологічний центр, товариство ІНВАСПОРТ. Налагоджена спільна робота зі службою у справах дітей Тернопільської державної адміністрації, з кримінальною міліцією з питань стану роботи з профілактики та запобігання правопорушень. У школі-інтернаті діяла рада з профілактики правопорушень (заступник директора з виховної роботи).

     Однією із задач виховної роботи школи також є формування ціннісного ставлення до себе (вміння цінувати себе як унікальну та неповторну особистість, знати наслідки негативного впливу шкідливих звичок на здоров'я, прагнення бути фізично здоровою людиною). У зв’язку з цим протягом року з учнями проводились різноманітні бесіди, ігри, усні журнали, вікторини (1-8 класи), диспути, «круглі столи», дискусії (9-12 класи). До проведення профілактичної роботи з попередження шкідливих звичок заступником директора з виховної роботи та практичним психологом педагогом неодноразово запрошувалися представники обласного і міського Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, Центру «Здоров’я”, спеціалісти медичних закладів міста, тренера Коростіль М.П., методиста-психолога ТОКІППО, тренера НТМ «Ла Страда – Україна».

     З метою активізації роботи з пропаганди здорового способу життя серед учнівської молоді, проведено місячник «Увага! Діти на дорозі!» та в рамках проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності» був проведений «Тиждень електробезпеки», тематичну виставку малюнків (вчителі ОБЖ). До дня фізичної культури і спорту проводились змагання з волейболу і футболу, до яких залучалися студнти Тернопільського педуніверситету.

     Упродовж року учні школи-інтернату неодноразово брали участь в обласних і Всеукраїнських спортивних змаганнях з легкої атлетики, футболу, волейболу, плавання, шашок і займали призові місця ((І-ші місця на Всеукраїнськиї змаганнях з плавання, ІІ-гі – з волейболу). Під час літніх канікул переможці спортивних змагань будуть відпочивати у Карпатах. До проведення спортивних заходів було залучено також представників Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення.

     Виховними досягненнями у формуванні ціннісного ставлення до сім`ї, родини, людей є знання та розуміння особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей, уміння співпрацювати з іншими, працювати в групі та колективі, уміння прощати та просити вибачення, єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла. У зв'язку з цим у кожному класі проводилися родинні свята, бесіди, виховні заняття, конкурси. Школа-інтернат, за підтримки батьків, взяла активну участь у Всеукраїнській акції «Назустріч мрії». У ході солодкої ярмарки було зібрано благодійних коштів у сумі 6100 гривень для онкохворих дітей. За це наш заклад отримав подяку від організаторів акції.

     Виховними завданнями щодо формування ціннісного ставлення до праці є усвідомлення соціальної значимості праці в житті людини, повага до людей праці, навички самообслуговуючої та суспільно-корисної праці. Для цього у школі проводилися різні форми виховної діяльності: Чергування у класах, спальних кімнатах, у їдальні, у куточку природи, господарсько-побутова праця на території школи-інтернату, рольові ігри, бесіди, усні журнали родинні свята. З метою профінформації та профорієнтації старшокласників заступником директора з виховної роботи організовувалися зустрічі з головою Тернопільського товариства УТОГ Коцовською Н.Д. та представниками Тернопільського центру зайнятості населення. Вихователі та вчителі провели ряд екскурсій у різні установи м. Тернополя.

     Усвідомлення учнями себе як невід’ємної частини природи, виховання в учнів бережливого ставлення до природи є виховними досягненнями роботи школи щодо формування ціннісного ставлення до природи. У зв'язку з цим у жовтні 2017 навчального року проведено місячник ціннісного ставлення до природи. Найактивніше проявили себе учні під час екологічних квестів.

У зимовий період проводилися акції «Допоможемо птахам» (1-6 класи).

Слід відзначити активну позицію з екологічного виховання класних керівників і вихователів 12-х класів Новаковського А.А., Новаковську У.А., Крицьку Л.Б. та Юркевич С.С.

     Одним із виховних завдань школи є формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва — це знання учня про види мистецтва та засоби їх виразності, його здатність виражати власне ставлення до мистецтва, до творчої діяльності в мистецькій сфері та самореалізації. З цією метою у школі-інтернаті діяли гуртки та заняття за інтересами художньо-естетичного напрямку: «Дивосвіт фантазії», «Моделювання іграшок-сувенірів», хореографія, «Флористика та фітодизайн інтер’єру», гурток анімації, художня самодіяльність. У цьому навчальному році учні брали активну участь у міських і обласних фестивалях «Повір у себе», регіональному фестивалі «Барви життя». Крім того, відповідно до плану роботи школи та індивідуальних планів класних керівників, вихователів керівників гуртків, педагога-організатора, проведено цілий ряд свят, вечорів відпочинку, виставок, конкурсів та інших заходів, які висвітлювалися на сайті школи-інтернату. У квітні 2018 року на Всеукраїнському конкурсі краси «Міс УТОГ Україна» учениця нашої школи Струтинська Олеся завоювала два титули – «Міс глядацьких симпатій» та «Міс чарівність».

     До співпраці було залучено організаторів міського проекту «Віра. Надія. Любов», які організували для учениць –старшокласниць «Школу внутрішньої краси і гармонії». 17 травня 2018 року з нагоди дня вишиванки наші дівчатка спробували себе у ролі моделей, які представляли колекції одягу тернопільських дизайнерів і отримали великий успіх. На цьому заході Олеся Струтинська мала можливість заспівала разом з відомою співачкою Іриною Борисюк. 26 травня 2018 року Олесі запропонували виступити в обласному драматичному театрі на прем’єрі вистви В. Ярмоша.

     У поточному навчальному році у школі-інтернаті продовжував діяти гурток «Руда миша». Під керівництвом керівника гуртка Мудрої Олени та з вмілою допомогою вихователів учні 2-А, 7-го та 8-х класів створили нову серію мультиплікаційних фільмів і представляли їх на обласному фестивалі «Кінохвилька» 20-22 травня 2018 року.

     У переддень Різдва та Пасхи учні школи-інтернату разом з керівником гуртка «Дивосвіт фантазії» та класними керівниками і вихователями активно долучилися до міського проекту «Тролейбус щастя» і своїми творчими роботами подарували тернополянам радість цих свят.

     Упродовж року учні під керівництвом вихователів і класних керівників відвідали багато цікавих заходів на рівні міста і області. Проводилися екскурсії по місту, у музеї, театри, кінотеатри, етноцентри, на виставки. Вихованці подорожували визначними місцями рідного краю. Ця інформація висвітлювалася на сайті навчального закладу.

     З метою економічного виховання школярів та формування лідерських здібностей у 2017/2018 навчальному році продовжувалася співпраця з підприємцем м. Тернополя Тарасом Демкурою, який подарував учням навчальні посібники «Азбука споживача» та мотиваційні картки «Містер-Лідер». Учні 7-го класу під керівництвом вихователів Реник Н.П. та Волошин Л.Ф. продовжували вивчати азбуку споживача і ділилися своїми досягненнями під час творчого звіту класного керівника і вихователів.

     Упродовж ІІ семестру, як і у минулі роки, у кожному класі проходили творчі звіти класних керівників і вихователів з презентації виховного простору класного колективу. Така форма роботи активізувала творчу діяльність учнівських колективів і їх наставників. Слід відзначити класні колективи !-А, 2-А, 3-А, 4-го, 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 7-го, 8-А, 9-го, 11-го і 12-х класів. У наступному навчальному році потрібно допрацювати 1-Б, 2-Б, 10-му класам і презентувати свою діяльність.

     Відповідно до плану роботи школи та за необхідності, проводилася робота з батьками (загальношкільні та класні батьківські збори, засідання ради школи-інтернату, групові та індивідуальні консультації, батьківський всеобуч, «засідання круглих столів» і ін.).

     У школі-інтернаті продовжували свою діяльність учнівська організація «Інтерешко» (7-12 класи) та дитяче об’єднання “Стежина» (підготовчі-6 класи). Заслуговує на увагу виконання завдань дитячого об’єднання «Стежина» учнівський колектив 3-Б класу. Вихователі презентували свою роботу на засіданнях педагогічної ради, на семінарі вихователів шкіл-інтернатів області.

Щодо діяльності учнівської організації «Інтерешко», у наступному навчальному році слід активізувати роботу навчального сектору та сектору дисципліни і порядку.

Треба відмітити, що методи, форми виховної роботи в школі, способи організації внутрішкільного життя вибиралися індивідуально і обговорювалися на засіданнях методичних об’єднань класних керівників і вихователів..

     На допомогу педагогам у школі-інтернаті створено інформаційний банк даних матеріалів з питань організації виховної роботи. У методичному кабінеті школи зберігаються папки накопичення інформаційних матеріалів з організації виховної роботи, методичні рекомендації, методична література.

     Враховуючи пріоритетні напрямки діяльності соціально-психологічної служби у 2017/2018 навчальному році, практичний психологДомбровська Л.О., класні керівники і вихователі проводили діагностичну, профілактичну, просвітницьку, корекційно-відновлювальну, розвивальну, консультаційну роботу. Особлива увага приділялася дітям під час входження в нові періоди життя. Учням, у яких виникали труднощі в процесі соціалізації й адаптації, надавалася консультаційна допомога, проводилися корекційно-розвивальні заняття з урахуванням особистих відмінностей. Заняття сприяли формуванню позитивного емоційного стану, розвитку здібностей, допомагали оволодіти необхідними поведінковими формами, що сприяло кращому входженню в нові умови. В результаті проведених заходів спостерігалися позитивні зміни в поведінці й діяльності учнів, психологічному кліматі учнівського середовища, покращилася міжособистісна взаємодія серед усіх учасників навчально-виховного процесу.

     Виховання в школі здійснювалося на кращих народних та сімейних традиціях. Педагогічний колектив, спираючись на багатовіковий досвід українського народу, намагався виховувати морально здорове покоління, працював над створенням атмосфери емоційної захищеності, тепла, любові, забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, вивчення родоводу, прилучення дітей до народних звичаїв, обрядів, виховання в них національної свідомості і самосвідомості.

Соціальний захист

     Упродовж 2017/2018 навчального року здійснювався соціальний супровід Струтинської Олесі, учениці 9-го класу, дитини, позбавленої батьківського піклування. Піднято клопотання перед міською і обласною радою про виготовлення пільгового електронного квитка для проїзду у міському транспорті. Проведено роботу щодо виділення путівки для оздоровлення Струтинської Олесі з 29 травня по 18 червня 2018 року у ДМЦ «Молода гвардія». Отримано дозвіл на відпочинок учениці у літньому молодіжному таборі «Богослов» з 20 по 24 червня 2018 року.

     Також налагоджено співпрацю школи-інтернату зі службою у справах дітей і центром соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді Вінницької районної адміністрації з питання направлення Струтинської Олесі на відпочинок до бабусі Струтинської Марії Семенівни, яка проживає у селі Аграрне Вінницького району з 25 червня 2018 року.

          

Розділ VІІ. Позанавчальна робота школи

1. Медичне обстеження, динаміка захворюваності вихованців закладу за групами

Таблиця №12

     Основними напрямками роботи медичного персоналу школи є зміцнення та збереження здоров’я учнів. Ефективність роботи досягається поєднанням лікувальних та профілактичних заходів, співпрацею медичного та педагогічного персоналу.

     Лікувально-профілактичні заходи спрямовані на підтримання належного рівня психічної та фізичної активності, працездатності, профілактику соматичних захворювань, контроль за фізичним розвитком вихованців, станом їхнього здоровʼя.

     Відповідність вимогам санітарного законодавства забезпечується дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму, а саме оптимальним співвідношенням розумового і фізичного навантаження, чергуванням навчальних занять та відпочинку, здійсненням комплексу заходів із загартування і фізичного виховання, організацією раціонального та повноцінного харчування, профілактикою травматизму, дотриманням вимог техніки безпеки.

     Медичним персоналом школи спільно з педагогічним колективом та психологом проводиться санітарно-просвітницька робота з метою формування образу здорової людини, пропаганди здорового способу життя, фізичної культури та спорту, профілактики шкідливих звичок. Протягом навчального року проведено виховні заходи у рамках місячника безпеки життєдіяльності, відзначення дня боротьби зі СНІДом та туберкульозом, Товариства Червоного Хреста України, опрацьовано правила надання першої допомоги.

     Медичним персоналом навчального закладу здійснюється постійний контроль за станом здоров’я учнів, проводяться огляди на наявність контагіозних шкірних захворювань та педикульозу. Протягом навчального року проводиться медикаментозна профілактика захворювань щитоподібної залози та гельмінтозів. В зимово-весняний період виконуються заходи щодо профілактики захворюваності на грип та ГРВІ з використанням полівітамінних і противірусних препаратів. Вихованці школи, які мають соматичні захворювання, двічі на рік отримують курси профілактичного амбулаторного лікування.

     Протягом року проводяться поглиблені медичні огляди педіатра та профілактичні огляди вузьких фахівців. На базі медичних закладів міста за потребою проводяться необхідні лабораторні та інструментальні дослідження.

     Результати щорічних медичних оглядів обговорюються на засіданнях педагогічної ради школи, здійснюється розподіл вихованців за медичними групами та складається індивідуальний план оздоровлення. Лікар школи бере участь у роботі шкільної ПМПК, яка за результатами медичних, психолого-педагогічних спостережень проводить уточнення змісту, форм і методів навчання, застосування індивідуального підходу до дитини. Проводиться медично-професійне консультування вихованців з метою їхньої подальшої трудової діяльності та соціальної реабілітації.

     У разі захворювання діти отримують медичну допомогу, з цією метою обладнано ізолятор. Заклад у достатній мірі забезпечений медикаментозними засобами для поточного та профілактичного лікування.

               

Розділ VII Корекційно-відновлювальна робота

     Уся корекційно-відновлювальна робота у школі-інтернаті проводиться згідно з нормативними документами і відповідно до Державного стандарту спеціальної освіти. Вона підпорядкована головному завданню — підготовці учнів до життя у середовищу людей, що чують.

     Здійснюється корекційно-відновлювальна робота на загальноосвітніх уроках, корекційно-розвиткових заняттях та в позаурочний час.

     У школі працює лінгафонний кабінет, обладнаний сучасними комп’ютерними установками, у якому здійснюються фронтальні заняття, та 5 кабінетів для індивідуальних корекційно-розвиткових занять. Щороку кабінети поповнюються новим дидактичним матеріалом, приладами для корекції вимови.

Інструктор слухового кабінету Новаковська У.А. та лікар Дужик У. Р. протягом року проводять аудіометричні обстеження учнів.

     Більшість учнів школи-інтернату забезпечені ІСА та КІ:

• 21 учень – на одне вухо;

• 38 учнів — на обидва вуха;

• 9 учнів — мають кохлеарні імпланти.

• 2 учнів користуються шкільними індивідуальними слуховими апаратами.

     Дирекція школи забезпечує безкоштовний ремонт слухових апаратів.

     У школі працює методичний спецсемінар, де вчителі підвищують свій фаховий рівень. Також педагоги беруть участь у дефектологічних та логопедичних вебінарах, семінарах.

     Усі вчителі та вихователі школи працюють над збагаченням словникового запасу, розвитком слухового сприймання та мовлення школярів з вадами слуху та тяжкими порушеннями мовлення, використовуючи традиційні та інноваційні методи навчання, організовують творчі звіти, тематичні свята та інші позакласні заходи.

     Підсумкові контрольні роботи з розвитку слухового сприймання показали високий рівень засвоєння знайомих фраз і сприймання їх слухо-зорово – 76 %.

   Проблемою залишається відмова деяких старшокласників від користування індивідуальними слуховими апаратами. Кращого технічного забезпечення потребують кабінети для індивідуальних корекційно-розвиткових занять. Негативно впливає на корекційно-відновлювальну роботу зменшення кількості годин для розвитку слуху і мовлення.

     Важливим є проведення роз’яснювальної роботи з батьками щодо необхідності їх контролю за використанням ІСА їх дітьми та постійним розвитком їх мовлення.

               

Розділ VIII Охорона праці та безпека життєдіяльності.

     Велику увагу дирекція та педагогічний колектив школи-інтернату приділяють охороні праці та безпеці життєдіяльності під час навчально-виховного процесу. Робота з охорони праці організовується відповідно до Закону України „ Про охорону праці”, наказів Міністерства освіти і науки України та інших нормативних документів.

     Згідно з вимогами «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», в школі-інтернаті розроблена документація з охорони праці, безпеки життєдіяльності , пожежної та техногенної безпеки (стенди, кутки з наглядною агітацією). Ведуться журнали вступних, первинних, цільових та позапланових інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки.

     У навчальних кабінетах є в наявності інструкції з охорони праці, техніки безпеки для працівників та учнів. Перед прийняттям на роботу з працівниками проводиться вступний інструктаж з охорони праці.

     Перед початком роботи у кожному структурному підрозділі з працівниками проводиться первинний інструктаж, а також раз в півріччя повторний. Реєструються дані про нещасні випадки з учнями під час навчально-виховного процесу. Всі приміщення школи-інтернату відповідають санітарно-гігієнічним нормам. На кожен навчальний кабінет є акти – дозволи на проведення занять.

     Проводиться постійна робота з дотримання тех¬ніки безпеки: створено куточки безпеки жит¬тєдіяльності; заклад забезпечено протипожежним інвентарем; на всіх розетках змінної напруги є маркування; здійснюється перевірка за¬землення й опору ізоляції електрообладнання; зібрано методичні ма¬теріали з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності; розроблено плани евакуації на випадок виникнення надзвичайної ситуації; пожежні виходи функ¬ціонують.

     Інженерно-технічний персонал (3чол.) пройшли у 2018р. курсову підготовку- навчання з питань охорони праці.

  Класні керівники, вихователі проводять профілактичну роботу з учнями з питань протипожежної безпеки, правил дорожнього руху, попередження дитячого травматизму.

     Впродовж 2017 /2018 навчального року випадків травмування учнів з тяжкими наслідками під час навчально-виховного процесу не зареєстровано.

                    

IX Фінансування

     Тернопільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради утримується за рахунок коштів обласної бюджету. Головний розпорядник коштів- управління освіти і науки обласної адміністрації. Установа має відкриті в управлінні державного казначейства У Тернопільській обл.. 2 реєстраційні рахунки за коштами загального фонду і три реєстраційні рахунки за коштами спеціального фонду.

     Середньооблікова чисельність штатних працівників за період з початку року складає 126 чол.

     У 2018 р. установа свою фінансово-господарську діяльність здійснює відповідно до кошторисів, затверджених управлінням освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації.

                                                                           

Бюджет на 2018 рік(Субвенція) складає-11556000 :

                    

• 9472000-на зарплату медпрацівників;

• 2084000- на нарахування на зарплату;

               

Бюджет на 2018 рік(Дотація) складає:

                              

• По загальному фонду -5758700,00грн;

З них:

• 2425000-на зарплату працівників;

• 534000-нарахування на зарплату;

• 1526800-видатки на харчування учнів(21800дітодн *70,03);

• 100000-на медикаменти, дезинфікуючі;

• 60000-на господарські видатки;

• 1062700-на оплату енергоносіїв;

• 30000-оплата послуг (крім комунальних);

• 3000-видатки на відрядження;

• 15800-оздоровлення ;

• 1200- виплата на особисті потреби Струтинської О.;

• 200-інші видатки;

     За січень –травень(22.05.2018р) надійшло асигнувань на суму-7128900,00грн.

     За період з вересня 2017р. по травень 2018 р. надійшло добровільних пожертвувань у вигляді майна на суму 72589,48(корпорація «Братерство без кордонів –Україна»,Зборівський районний центр ,Рота особливого призначення, Молокія, служба у справах дітей і молоді, ТОЦССДМ пральна машинка б\у, одяг б/у, миючі засоби, канцелярія, продукти харчування, господарські товари, руберойд, фен, міксер, блендер)

     На придбання продуктів харчування у 01-05 місяцях ( по 22.05.2018р.) надійшло 618000,00грн.Середня вартість одного дня харчування дитини у першому кварталі 2018 року-69,45 грн.

Розділ X Зміцнення матеріально-технічної бази школи-інтернату

1. Проведено ремонт спальних кімнат, класів, коридорів, їдальні, спортивного залу.

2. Проведено ремонт спортивного майданчика.

3. Придбано комплект меблів для підготовчого класу.

4. Заготовлено овочі на зимовий період.