Тернопільська спеціальна школа Тернопільської обласної ради

Соціалізація на уроках інформатики учнів з особливими потребами

18 листопада 2016 р. Переглядів: 2090 RSS
Новини

Роль уроків інформатики у соціалізації учнів з особливими освітніми потребами.

Соціалізація – комплексний процес засвоєння індивідом певної системи знань, норм і цінностей, які дозволяють йому бути повноправним членом суспільності. Соціалізація виступає одним із основоположних соціальних процесів, що забезпечує існування людини в середині суспільства.

Напрямки соціалізації:

- Організаційно-методичний

- Навчально-прикладний

Організаційно-методичний полягає в організації навчальної діяльності учнів таким чином, щоб робота проводилася в групах. Це дає можливість виховувати та розвивати важливі соціальні якості людини:

- здатність працювати в колективі;

- взаємодіяти;

- допомагати один одному;

- разом планувати роботу;

- працювати на одну ціль;

- оцінювати вклад і результат роботи кожного учасника групи.

Використання диференційованих завдань формує в учнів ряд соціальних компетентностей:

- уміння робити вибір;

- формує відповідальність за власний вибір;

- формує вміння проводити самооцінку та самоаналіз;

- розвиває критичне ставлення до себе.

Навчально-прикладний полягає у вивченні сучасних інформаційно-комунікаційних засобів. За допомогою сучасних засобів комунікації, таких як електронна пошта, форуми, чати, соціальні мережі, де відбувається соціалізація особистості учня, розвивається вміння вести діалог, листуватися тощо.