Тернопільська спеціальна школа Тернопільської обласної ради

Оголошення

4 червня 2020 р. Переглядів: 884 RSS
Новини

Оголошення

Шановні батьки майбутніх першокласників!

Тернопільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів

Тернопільської обласної ради

оголошує набір на 2020/2021 навчальний рік дітей до 1 класу:

 

- для учнів з вадами слуху (глухих, зі зниженим слухом, з кохлеарними

імплантами);

- для учнів з тяжкими порушеннями мовлення.

 

Зарахування до школи буде відбуватися  згідно з Порядком зарахування осіб з

особливими освітніми потребами до спеціальних закладів загальної середньої

освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти, затвердженим

наказом Міністерства освіти і науки України № 831 від 01.08.2018 року і

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 р. за №

945/32397.

 

Зарахування до 1 класу (а також до 2-12 класів) здійснюється відповідно до

наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування одного з

батьків дитини або її законних представників (далі - батьки) чи повнолітньої

особи, поданої особисто (додаток).

 

До заяви додаються:

 

- копія свідоцтва про народження дитини;

- довідка за формою первинної облікової документації  № 086-1/о  «Довідка учня

загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного

профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я

України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції

України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;

- карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової

документації  № 063/о  «Карта профілактичних щеплень», затвердженою наказом

Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим

в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560 (надається за

умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних

щеплень);

- довідка від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому

спостерігається дитина, для дітей дошкільного віку;

- висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну

оцінку розвитку дитини;

- висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності

(за наявності);

- індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);

- оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і

другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти;

- висновок сурдолога або отоларинголога (для дітей з порушенням мовлення);

- рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування).

Забороняється вимагати надання будь-яких інших документів, не передбачених

цим Порядком.

Обробка персональних даних, отриманих спеціальним закладом, здійснюється

відповідно до  Закону України  «Про захист персональних даних».

Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, не пізніше 25 серпня.

 

Документи приймаються щодня (крім вихідних та святкових днів) з 9.00 до 16.00.

Зарахування відбуватиметься для осіб м. Тернополя і Тернопільської області

 

Чекаємо Вас за адресою:

м. Тернопіль, вул. Лесі Українки, 9а

Тел. (0352) 24-30-62