Тернопільська спеціальна школа Тернопільської обласної ради

3 лютого 2023 р. Стоп булінг

Соціально-психологічна служба рекомендує для ознайомлення наступні матеріали: 

  

13305.png

  

Булінг – це відносно новий термін для пересічного громадянина, зміст якого кожен із нас не просто знає, а в більшості випадків стикався з цим явищем у дитинстві. Під терміном “булінг”, пояснюють в Біляївському районному центру соціальних служб для сім’ї, молоді та дітей, – це агресивна поведінка щодо окремої особи або групи, з метою приниження, домінування, фізичного чи психологічного самоствердження.

Булінг може проявлятись у вигляді психологічного тиску (образи, приниження, погрози, ігнорування тощо) та фізичних знущань (удари, поштовхи, принизливий фізичний контакт, побиття та інше). Не рідко фізичний і психологічний тиск об’єднуються.

Від булінгу страждають і агресори, і жертви. Всі вони переживають емоційні проблеми, не вміють будувати стосунки з людьми, мають проблеми психо-емоційного розвитку. Вони потребуватимуть підтримки дорослих, які б допомогли їм розвинути здорові відношення з людьми не лише у школі, але й протягом усього їх подальшого життя.

  

Відеоролики:

 

Як боротися з булінгом: поради для дітей

Як запобігти булінгу: поради для свідків

Як зупинити булінг: поради для батьків

Інформування про булінг

Про кібербулінг для підлітків

3 лютого 2023 р. Стоп булінг

Нормативно-правові документи з питань запобігання, протидії домашньому насильству та булінгу:

1.Про повну загальну середню освіту

2.Про охорону дитинства

3.Про запобігання та протидію домашньому насильству

4.Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)

5.Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі

6.Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства

7.Деякі питання опрацювання звернень та повідомлень про/або від осіб, які постраждали від торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей, або про загрозу вчинення такого насильства

8.Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року

9.Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству

10.Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладах освіти

11.ДЕЯКІ ПИТАННЯ РЕАГУВАННЯ НА ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ВИХОВНОГО ВПЛИВУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ